Regionální inovační strategie pro inteligentní specializaci Plzeňského kraje (RIS3 strategie) vznikla na základě impulsu Vlády ČR a Evropské komise a je jednou z příloh Národní inovační strategie ČR. Jejím cílem je posílit na regionální úrovni význam výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) pro ekonomickou konkurenceschopnost a zajistit efektivnější využívání veřejných zdrojů. 

Charakteristiky vývoje Plzeňského kraje a změny v průmyslu, zaměstnanosti a vzdělávání vyvolané například digitalizací a robotikou jsou silným argumentem pro změnu dosavadního přístupu k tématu podpory ekonomického rozvoje regionu.

Naplnění RIS3 strategie je úkolem institucí a firem, které vytvářejí inovační ekosystém Plzeňského kraje. Role krajské správy je nezastupitelná při vytváření prostředí pro regionální spolupráci ve VaVaI, neboť toto téma zasazuje do širšího kontextu ekonomického rozvoje i života obyvatel Plzeňského kraje. Zároveň jako pořizovatel RIS3 strategie plní Plzeňský kraj při její realizaci především roli hlavního partnera pro další aktéry v oblasti VaVaI, kteří se svými aktivitami na realizaci RIS3 strategie podílí. 

Do procesu přípravy RIS3 strategie byla zapojena řada aktivních zástupců firem a institucí v rámci Krajské rady pro výzkum, vývoj a inovace Plzeňského kraje a v rámci tzv. průřezových platforem. 

Během poslední aktualizace RIS3 strategie byla formulována střednědobá vize rozvoje VaVaI v Plzeňském kraji. Zároveň se podařilo zahájit proces definování hlavních inovačních a výzkumných témat, ve kterých má region ambici prosadit se na republikové nebo evropské úrovni, Jednalo se o tzv. proces inteligentní specializace. Je potřeba zdůraznit, že v rámci aktualizace RIS3 strategie Plzeňského kraje a procesu inteligentní specializace se podařilo prohloubit spolupráci mezi aktéry i ověřit nové formy komunikace mezi nimi. Zároveň se zvýšil zájem dalších významných aktérů o hlubší spolupráci, což je podmínkou úspěšné aktualizace i realizace RIS3 strategie. 

 

 

Projekt Smart akcelerátor

Projekt Smart akcelerátor je zaměřen na implementaci krajské RIS3 strategie vytvořené a aktualizované v předcházejícím projektu. Projekt chce svými aktivitami přispět k dynamičtějšímu rozvoji v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a řešení problémů definovaných v inovační strategii.

Smart akcelerátor Plzeňského kraje

Doba realizace: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019 
Více informací

Smart akcelerátor Plzeňského kraje II

Doba realizace: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2022
Více informací

Klíčové aktivity

Projekt Smart akcelerátor II Plzeňského kraje realizuje tři volitelné klíčové aktivity. Jsou to Pilotní ověřování (program akcelerace a inkubace), Twinning a Marketingová a komunikační strategie Plzeňského kraje v oblasti výzkumu, vývoji a inovací. V roce 2021 jsme odstartovali pilotní ověřování konkrétních programů v rámci strategické intervence Podpora vzniku firem a Podpora akcelerace firem.

Program inkubace

Více informací

Program akcelerace

Více informací

Přeshraniční spolupráce

Více informací

Konference

Rok 2021

Konference Inteligentní specializace regionu 2021
Více informací

Rok 2019

Konference Inteligentní specializace regionu 2019
Více informací

Rok 2017

Odborná konference ke strategii inteligentní specializace
Více informací

Soubory ke stažení

Regionale Innovationstrategie des Bezirk Pilsen (Mai 2020)_DE, 17. 06. 2021
Stáhnout (2.12 Mb)
Regional Innovation Strategy for Pilsen Region (May 2020)_EN, 16. 06. 2021
Stáhnout (1.81 Mb)
Regionální inovační strategie Plzeňského kraje - 2. aktualizace, květen 2020, 16. 06. 2021
Stáhnout (2.92 Mb)
Regional Innovation Strategy for Pilsen Region (December 2019)-2nd update, 01. 04. 2021
Stáhnout (1.12 Mb)
Regionale Innovationstrategie des Bezirk Pilsen (Dezember 2019)_2. Aktualisierung, 01. 04. 2021
Stáhnout (1.18 Mb)
Program_Czech-German Day of Applied Science, 09. 12. 2020
Stáhnout (0.18 Mb)
Seminář_OZ, 09. 12. 2020
Stáhnout (0.16 Mb)
Regionální inovační strategie Plzeňského kraje - první aktualizace (02/2018) , 09. 12. 2020
Stáhnout (2.12 Mb)
Katalog dobrých praxí , 09. 12. 2020
Stáhnout (0.28 Mb)
Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky - Národní RIS3 strategie (06/2016) , 09. 12. 2020
Stáhnout (4.16 Mb)
Podkladový analytický materiál k naplňování NP VaVaI 2016–2020 , 09. 12. 2020
Stáhnout (4.90 Mb)

Tipy na akce

Úterý - 05. Říjen 2021

pozvánka na workshop k projektu AMNET

Cílem projektu AMNET je podpořit vznik a rozvoj sítě firem a expertů v oblasti aditivní výroby v česko-bavorském příhraničí. Úvodní workshop představí přední odborníky z výzkumn

Více informací
Úterý - 21. Září 2021

konference TAL 2021

Společnost Aimtec pořádá  další ročník konference Trends in Automotive Logistics TAL 2021 s podtitulem Goining Digital: Where´s the Right Balance. 

Více informací
Čtvrtek - 21. Říjen 2021

II. ročník konference Inteligentní specializace regionu 2021

Ve čtvrtek 21.10. 2021 od 9 do 15.30 hod. se v Parkhotelu Plzeň uskuteční II. ročník konference Inteligentní specializace regionu 2021. Pořádá ji Plzeňský kraj

Více informací

Je Plzeňský kraj nejlepší místo pro inovace?

Odpovědět na tuhle i další otázky ohledně aktuální síly značky Plzeňského kraje jako inovativního regionu, podpoře inovačního ekosystému, spolupráci a budoucnosti se pokusí tým

Více informací
Středa - 13. Říjen 2021

pozvánka na akci "Energy Storage system"

Na podzim pokračují další akce ze série česko- bavorských odborných setkání v oblasti udržitelných inovací. Firmy, zástupci univerzit a další zainteresovaní aktéři budou společn

Více informací