Smart akcelerátor Plzeňského kraje II

Strategie RIS 3

Cílem projektu Smart akcelerátor Plzeňského kraje II je nalézt způsoby podpory konkurenceschopnosti regionu založené na vzdělanosti, výzkumu, vývoji a inovacích. S hlavními partnery projektu se snažíme vybudovat sítě kooperací a prostředí pro korektní komunikaci.

Plzeňský kraj vyžaduje změny na zvýšení podílu pracovních míst s vyššími požadavky na kvalifikaci. Region je charakteristický výrazným podílem velkých podniků (často se zahraničním kapitálovou účastí) na zaměstnanosti, nižším podílem a významem menších podniků. Dlouhodobě má region nedostatek pracovníků v kvalifikovaných skupinách povolání, zejména ve výzkumu, vývoji a inovacích.

Prioritou regionu je snížení podílu nízkokvalifikované práce na zaměstnanosti a zvýšení významu vzdělanosti a inovací v ekonomice. Mezi klíčové předpoklady těchto změn patří výrazné zvýšení úrovně vzdělanosti, kvalifikací a úrovně dovedností a znalostí, ale i motivace k tvořivosti.

Doba realizace: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2022 

Žadatel: Plzeňský kraj 

Partner projektu: Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje 

Rozpočet projektu: financováno z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, reg. č.: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0016623, celkové způsobilé výdaje projektu činí 39 439 560 Kč.

Do projektu jsou zapojeni zástupci:

    vysokých škol -  Západočeská univerzita v Plzni a LF v Plzni UK v Praze

    veřejné správy - Město Plzeň a jím založené či zřízené organizace

    firemního sektoru – inovační firmy působící v Plzeňském kraji

    výzkumných organizací – např. Comtes, NTIS, NTC apod. 

Jaké strategické intervence projekt řeší:

  • Infrastruktura pro VaVaI 
  • Internacionalizace výzkumu a vzdělávání 
  • Podpora vzniku firem 
  • Podpora akcelerace firem 
  • Vzdělávání pro 21. století a podpora talentů 

Kontakty na členy týmu ZDE

Image
smart II