Pilotní ověření programu akcelerace

Pilotním ověřováním prochází program zaměřený na akceleraci již existujících inovačních firem. Pro ně je připraven koučingový program, ve kterém se díky možnosti využití sítě expertů/mentorů mohou zaměřit na konkrétní oblasti růstu své firmy. Inovativní firmy díky této podpoře snadněji naleznou odborné partnery pro vybrané technologické výzvy či získají přístup ke kompetencím inovačního managementu.
Strategie RIS 3

Pro realizaci programu je využívána tzv. program PLATINN, se kterou mají zkušenost již v některých jiných českých krajích. Metodika spojená s programem PLATINN je původem ze Švýcarska, v České republice ji zastřešuje platforma Ynovate. Očekávanou změnou, kterou pilotní program zahájí, bude v dlouhodobějším horizontu zvýšení počtu inovačních aktivit firem a s tím související růst obratu a zvyšování přidané hodnoty stávajících firem, a to zejména v oborech s vyšší přidanou hodnotou či v oblastech inteligentní specializace regionu. 

Máte-li zájem o více informací či osobní konzultaci, neváhejte kontaktovat projektové developery:

Ing. Martin Holubec, +420 724 506 929, holubec@rra-pk.cz 

Ing. Pavel Duchek, +420 777 228 606, duchek@rra-pk.cz

Image
symbol raketa

PLATINN - regionální akcelerační program

Pro koho je program určen?

Malé a střední podniky (MSP) se sídlem nebo provozovnou v Plzeňském kraji. Firmy s vlastním produktem, které chtějí rychleji růst a zvýšit ziskovost, zavádějí náročnější inovace, ale postrádají některé potřebné zkušenosti.

Jak program funguje?

Spolu provedeme prvotní analýzu, definujeme problémovou oblast pro expertní pomoc a stanovíme cíle spolupráce s expertem. Vyhledáme pro Vás nejvhodnějšího experta s ohledem na definovanou oblast. Na základě třístranné smlouvy o spolupráci Vám poskytneme 40 hodin expertních služeb! V průběhu spolupráce budeme s Vámi i expertem v pravidelném kontaktu. Po ukončení spolupráce vzájemnou spolupráci vyhodnotíme. Veškeré náklady na služby experta v první fázi uhradíme! Podpora je poskytována v režimu de minimis.

Kdo projekt zajišťuje?

Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. (dále RRA)

Projekt „Smart Akcelerátor Plzeňského kraje II“ financovaný z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0016623.