Pilotní ověření programu inkubace

Strategie RIS 3

V pilotním programu inkubace je ověřován systém služeb s cílem podpořit vznik start-upů a nových inovačních firem. Záměrem je připravit program pomáhající s rozjezdem, minimalizující rizika neúspěchu a případně připravující firmu na získání investora. Soubor nabízených aktivit a služeb bude obsahovat například poradenství, v jehož rámci dojde k posouzení podnikatelské ideje, pomoc s definicí podnikatelského záměru, stanovení podnikatelských cílů a akčního rozvojového plánu. Tyto činnosti budou realizovány ve spolupráci aktérů inovačního ekosystému, kteří disponují infrastrukturou využitelnou právě začínajícími firmami. V případě potřeby tak budou moci začínající firmy využit kapacit inkubátorů, vědeckotechnických parků, coworkingových center, služeb výzkumných organizací apod.

Pro individuální dotazy kontaktujte Ing. Lenku Palánovou, palanova@rra-pk.cz, 735 172 870. Aktuální informace k inkubačnímu programu najdete ZDE.

Komu je inkubační program určen?

Pilotní fáze Inkubačního program je připravena pro 3 - 6 subjektů a mohou se do ní přihlásit jednotlivci nebo týmy, kteří pro uskutečnění svého inovačního podnikatelského záměru nedávno založili firmu nebo se k tomu v blízké době chystají. Nemusí se jednat jen o studenty či čerstvé absolventy vysokých škol, kteří bývají často spojováni se startupy. Vhodnými účastníky jsou i zkušení odborníci či manažeři, kteří objevili mezeru na trhu nebo zajímavé technické řešení a chtějí ho komerčně využít.

 

Co přinese zapojení do pilotního inkubačního programu?

Díky zapojení do programu si ve spolupráci s konzultanty účastníci programu vytvoří podrobný podnikatelský plán. Při tom si ujasní, jak dále postupovat a za jakých podmínek bude jejich záměr úspěšný. V programu bude možné po dohodě s konzultantem získat i další služby potřebné k přípravě či zahájení realizace záměru, jako je dokončení technického vývoje produktu, jeho testování a certifikace či pronájem pracovního místa v coworkové kanceláři. 

Co je cílem pilotního inkubačního programu?

Pilotní ověření programu ukáže, zda připravovaná metodika spolupráce konzultantů se začínajícími firmami je přínosná a může vést k úspěšnému startu podnikání. Účastníci mohou zdokonalit svůj podnikatelský záměr a potvrdit si, zda se ubírají správným směrem.

Obrázek odebrán.

Projekt „Smart Akcelerátor Plzeňského kraje II“ financovaný Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0016623.