Jak se povedla GoHigher Exkurze #1?

Ve dnech 26. a 27. září 2023 jsme se v rámci projektu Smart Akcelerátor Plzeňského kraje III se skupinou 17 studentů gymnázií a středních škol z Plzeňského kraje vypravili na dvoudenní exkurzi zaměřenou na oblasti biomedicína a technika ve zdravotnictví, nové materiály a aktuální změny životního prostředí a jeho vliv na lidskou populaci.
Vzdělání
Strategie RIS 3

Nejprve jsme navštívili špičkově vybavené laboratoř RICE (Research and Innovation Centre for Electrical Engineering) výzkumného centra Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni, kde jsme se seznámili s unikátní technologii pro separaci plastů a jejím využití při druhotném zpracování plastů s účinností až 99 %. Navštívili jsme také akustické laboratoře a seznámili se s unikátním projektem, zaměřeném na vývoj smart textilií a jejich využití v praxi. Projekt smart modulárních oděvů a speciálních textilních výrobků s integrovanými elektronickými mikrosystémy pro zkvalitnění péče o zdraví stárnoucí populace a hendikepovaných osob řadu studentů oslovila, okamžitě projevili velký zájem o spolupráci. V odpoledních hodinách jsme si prohlédli pracoviště Fakulty zdravotnických studií a absolvovali přednášku prof. Vladimíra Resla o anatomii a fyziologii kůže a seznámili se s využitím smart textilie vyvinuté ve spolupráci Fakulty zdravotnických studií a výzkumného centra RICE pro měření vlhkosti pokožky. V závěru dne nás čekala praktická exkurze a přednáška o květeně a horninách Šumavy.

Image
talenti

Druhý den jsme se Zdeňkou Chocholouškovou navštívili cennou geologickou a biologickou lokalitu v okolí Rohanova. V nově zrekonstruované seismické observatoři v Amálině údolí Zlatého potoka u Kašperských Hor jsme se dozvěděli, jak se měří subtilní pohyby zemského povrchu způsobené seismickými vlnami od zemětřesení a k čemu slouží podrobný záznam zemětřesení. Podívali jsme se také do podzemí v bývalé zlatonosné štole Kristýna, kde jsou umístěny moderní přístroje a jejíž měření patří k nejcitlivějším na světě! V observatoři s desítkami starých i moderních přístrojů jsme si prohlédli expozici rozmanitých historických a současných seismických aparatur. Tím naše dvoudenní exkurze, kterou si studenti velmi užili, skončila.

Nejvíce se jim líbila exkurze v laboratořích RICE. Pozitivně hodnotili i multioborové zaměření akce, podle jejich slov se jim tak otevřely obzory i do oblastí, o kterých dosud měli jen nepatrné nebo žádné povědomí. Všichni studenti projevili zájem se i nadále potkávat a zapojit se do budování komunity talentů v Plzeňském kraji, z čehož máme radost. V plánu je celá řada aktivit. Další exkurze pod značkou GoHigher se uskuteční na jaře 2024. Do té doby se s nadanými studenty potkáme na GoHigher Café ve dnech 19. října a 30. listopadu 2023.

Image
Talenti exkurze
Image
Talenti exkurze

První setkání studentů SŠ GoHigher Café #1 proběhne 19. října od 15.00 do 17.30 v prostorách nové kavárny SVČ Radovánek v Pallově ulici 19 v Plzni. Účastníci se mohou těšit na prezentaci příběhů studentů Gymnázia Jindřicha Šimona Baara Domažlice a Gymnázia Luďka Pika v Plzni, kteří v krátkosti představí svoji životní cestu, zájmy, úspěchy a podělí se o své zkušenosti. Přivítáme také vaše náměty a nápady, jak rozvíjet aktivní komunitu studentů středních škol.

Image
Talenti exkurze
Image
Talenti exkurze