Konference Inteligentní specializace regionu 2019

Společně hledáme obory, které Plzeňský kraj nejvíce posunou do budoucnosti. Podtitul konference, která se konala 29. května 2019 a  navázala na odbornou konferenci z roku 2017. V dopolední části přednášející seznámili účastníky o důvodech a významu inteligentní specializace, spolupráci mezi aktéry inovačního ekosystému, silných stránkách Plzeňského kraje ve výzkumu, vývoji a inovacích a technologických směrech perspektivních pro Plzeňský kraj. V odpolední části probíhaly diskuze ve třech tematických panelech: Technologie pro byznys, Inovace pro život a Chytrý region. Konference je součástí RIS3 Strategie Plzeňského kraje projektu Smart Akcelerátor. Pořadatelem akce je Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje ve spolupráci s Plzeňským krajem. 
Strategie RIS 3

ZÁVĚRY Z KONFERENCE

 

Pomohou technologické inovace Plzeňskému kraji? 

Celkem 150 účastníků z řad zástupců Plzeňského kraje, města Plzeň, Západočeské univerzity, výzkumných institucí, firem i odborníků z různých profesí se ve středu 29. 5. 2019 zúčastnilo pracovní konference Inteligentní specializace regionu konané v Parkhotelu Plzeň. Cílem setkání bylo nalezení oborů a technologických směrů, které mohou při vzájemné spolupráci výzkumných institucí a firem nejvíce přispět ke konkurenceschopnosti Plzeňského kraje. Konference se konala pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje, primátora města Plzně a rektora Západočeské univerzity v Plzni. 


„Firmy v regionu úspěšně podnikají ve svých oborech a znají perspektivy trhu. Většinou dobře ví, co bude potřeba inovovat, aby se mohly úspěšně rozvíjet. Expandující firmy zaměstnávající špičkové profesionály je to, co kraj potřebuje. Proto chceme podporovat obory, které mají největší potenciál pro budoucnost,“ řekl v úvodu hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard. 


V dopolední části na jeho slova navázali přednášející s hlubšími poznatky ohledně dalšího rozvoje regionu v oblasti vědy, vývoje a výzkumu, a dále směry, kterými se v této oblasti může kraj vydat, jeho silné stránky a rozvojové předpoklady. Také představili příklady vhodné spolupráce mezi výzkumem a praxí. Pozornost byla věnována i tradičním oborům, ve kterých dnes Plzeňský kraj vyniká, ale také zcela novým směrům a technologiím. 


„Za zásadní předpoklady úspěšnosti našeho regionu v budoucnu považuji vzdělanost, podnikavost a větší otevřenost mezinárodní spolupráci,“ doplňuje ředitel Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje Filip Uhlík, která je pověřena přípravou Regionální inovační strategie Plzeňského kraje. „V konkurenci ostatních regionů bychom měli více stavět nejen na průmyslové tradici, ale také na jedinečných znalostech a dovednostech, kterými disponují regionální výzkumné organizace a řada místních inovačních firem. Jejich spolupráce je pro konkurenceschopnost našeho kraje klíčová. Konference by nám měla pomoci si tyto jedinečné silné stránky uvědomit a zaměřit se na jejich využití,“ uzavírá Filip Uhlík. 


V odpoledních panelech zájemci diskutovali nad konkrétními tématy v oblastech: Technologie pro byznys, Chytrý region a Inovace pro život. Obsahem těchto panelů byly konkrétní technologické směry identifikované v rámci průzkumu, kterého se zúčastnilo zhruba 50 osobností z regionálních firem a výzkumných organizací. Mezi velmi slibné patří například možnosti využití nových materiálů, umělé inteligence ve výrobě, autonomní a elektro mobility nebo zcela unikátních výsledků medicínského výzkumu. 


 

Image
konference 2019