Domény specializace

Regionální inovační strategie Plzeňského kraje definovala čtyři oborové priority, tzv. domény inteligentní specializace, oblasti, ve kterých již dnes Plzeňský kraj hraje významnou mezinárodní roli. Pro každou je připravena inovační platforma, propojující zástupce podnikové, výzkumné, vzdělávací a veřejné sféry. Koncentrace na pečlivě identifikované doménové prioritní oblasti směřuje k vytvoření skupiny aktérů a kombinaci aktivit, které mají nejlepší předpoklad odemknout inovační a transformační potenciál tohoto oboru.    
Strategie RIS 3

Domény inteligentní specializace Plzeňského kraje:

Nové materiály

 • materiály s pokročilými vlastnostmi
 • materiály pro aditivní technologie
 • speciální oceli 

Tato doména se zaměřuje na výzkum nových materiálů nebo také materiálů budoucnosti, které disponují výjimečnou vlastností, například supravodivost, což rozšiřuje možnosti využití a přínos daného materiálu. Výzkum nových materiálů vyžaduje také nové postupy ve zdravotnictví nebo rozvoj 3D tisku.

Inteligentní výrobní systémy

 • inteligentní diagnostika a údržba
 • inteligentní řízení výroby
 • vestavěná inteligence
 • big data
 • neuronové sítě a strojové učení
 • modely, řízení, trendy, predikce s využitím AI
 • senzory, technologie řízení sensory

Inteligentní výrobní systémy 

Můžeme vnímat jako součást průmyslu 4.0, který využívá neuronové sítě, strojové učení, virtuální a rozšířenou realitu a datovou analytiku v prediktivních systémech, a přináší také rozvoj vestavěných systémů. To vše směřuje k inteligentním provozům s cílem zajistit efektivitu a zároveň flexibilitu.

Chytrá mobilita

 • nové koncepty dopravních prostředků
 • autonomní mobilita
 • nabíjecí systémy pro elektromobilitu
 • modelování a plánování dopravy
 • monitoring a řízení dopravy
 • sdílená doprava

Řeší zásadní změny v individuální i hromadné dopravě. Mimo konstrukce samotných dopravních prostředků hledá řešení pro udržitelnost, ekologii, nové pohonné systémy, otázku energií, materiálů, autonomní dopravní prostředky a celý segment monitoringu a řízení dopravy i s využitím umělé inteligence.

 

Biomedicína a technika ve zdravotnictví

 • onkologie
 • infekční nemoci a antibiotická resistence
 • multidisciplinární medicína
 • reprodukční medicína
 • technologie pro preventivní medicínu
 • náhrada orgánů
 • lékařská diagnostika
 • materiály ve zdravotnictví

Oblast, která se soustředí především na léčbu infekčních nemocí a otázky antibiotické rezistence, onkologii, reprodukční medicínu, multidisciplinární medicínu a rozvoj personalizované medicíny, lékařskou diagnostiku, náhrady orgánů nebo využívání nových materiálů pro medicínu v praxi.

Pro každé téma je založena speciální platforma, která je složena z odborníků a specialistů z vysokých škol, výzkumných center, komerční sféry, přičemž zastoupeni jsou také regionální političtí reprezentanti. Účast v platformách je otevřená dalším zájemcům z regionu, kteří se chtějí podílet na rozvoji daného oboru jak po stránce vzdělávání a výzkumu, tak aplikací v komerční sféře, a chtějí mít rovněž možnost ovlivnit směřování národní podpory výzkumu, vývoje a inovací.

 

Image
HP ozubená kola