Novinky

chytrá okna vrstva
Vědci z FAV ZČU udělali další významný krok ve vývoji chytrých oken
Tým prof. Jaroslava Vlčka z katedry fyziky a výzkumného centra NTIS Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni udělal další významný krok ve vývoji oken, která umí v závislosti na venkovní teplotě řídit průchod tepla. Tenkou vrstvu oxidu vanadičitého (VO2), zajišťující požadované vlastnosti oken, vědci dokázali vytvořit na ultratenké skleněné fólii o rozměrech 0,3 × 4 metry. Jedná se o světově první známý případ úspěšné přípravy tohoto velmi slibného materiálu na podkladu o velké ploše.
2021-11-16
Comtes - projekt
Mezinárodní projekt pomohl mladým lidem. Naučili se pracovat s moderními technologiemi.
Možnost vyzkoušet si moderní technologie, o kterých se ve škole studenti učí, ale na opravdové seznámení se s nimi není dost času, nabídl projekt s názvem 3D COVER: Kovové materiály v procesním řetězci aditivní výroby. Projekt úspěšně zakončila společnost COMTES FHT a.s. zabývající se výzkumem a vývojem kovových materiálů.
2021-09-17
RTI laborka
Výzkumu a vývoji se v Plzeňském kraji daří
Zajímá vás, jak se daří výzkumu, vývoji a inovacím v Plzeňském kraji? Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje výzkum, vývoj a inovace (VaVaI) kontinuálně sleduje a pravidelně vyhodnocuje. Využívá k tomu převážně data ze Statistické ročenky ČSÚ, která o VaVaI poskytuje nejkomplexnější informace. Jaké jsou tedy nejnovější poznatky?
2021-08-26
chytrá okna vrstva
Comtes - projekt
RTI laborka

Oblasti našeho špičkového výzkumu a vývoje

Působí u nás více než 100 vědeckých, výzkumných i vývojových týmů. Najdete je v univerzitním i firemním prostředí. 

Technické vědy

Více informací

Přírodní vědy

Více informací

Lékařské vědy

Více informací

Inspirujte se příběhy

vyzkum
Úspěch týmu Laboratoře nádorové léčby a regenerace tkáně

Tým laboratoře nádorové léčby a regenerace tkáně Biomedicínského centra Lékařské fakulty UK v Plzni  zaznamenal velký úspěch, když publikoval komplexní přehled shrnující mo Více informací

ZČE přístroj PEA
Unikátní přístroj pro testování elektroizolačních materiálů používají na RICE ZČU

Výzkumníci Regionálního inovačního centra elektrotechniky (RICE) Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni začali používat unikátní přístroj PEA.  Přístroj za Více informací

Comtes
Laboratoř Metalurgických technologií COMTES FHT a.s. má nový spektrometr

V prvních dnech nového roku 2021 byl v laboratoři Metalurgických technologií COMTES FHT a.s. instalován nový jiskrový emisní spektrometr.

Více informací

Týmy a projekty

Na území Plzeňského kraje působí více než sto vědeckých, výzkumných a vývojových týmů, a to napříč fakultami, ústavy a vědeckými pracovišti Západočeské univerzity v Plzni i Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. Provázanost se soukromým sektorem přináší týmům mnoho ocenění i v mezinárodním měřítku. Na území kraje působí i další výzkumné organizace - např. COMTES FHT a.s., Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. Kompletní seznam vědeckých týmů působících na ZČU v Plzni včetně členění dle odbornosti najdete na stránkách projektu Systematická podpora popularizace výzkumu a vývoje ZČU.

Týmy a projekty

Více informací