Regionální inovační strategie Plzeňského kraje

Regionální inovační strategie Plzeňského kraje - shrnutí pro rok 2021 ...
Regionální inovační strategie Plzeňského kraje - 2. aktualizace, květe...

Prezentace Plzeňského kraje

Závěrečná zpráva analýzy globálních megatrendů a společenských výzev p...
Image profil Pilsen Region - The Best Place for Innovation
Image profil Plzeňský kraj - nejlepší místo pro inovace
Výzkum a vývoj v Plzeňském kraji v datech - Výzkum a vývoj v PK v date...
Regionální inovační strategie Plzeňského kraje - shrnutí pro rok 2021 ...
Tisková zpráva
Tisková zpráva - Když se řekne Smart akcelerátor Plzeňského kraje
Tisková zpráva - Vzdělávání v době covidové
Image video Inovace v Plzeňském kraji - GetSmart youtube kanál

Magazín GetSmart

GetSmart#2 - 2021 - English version
GetSmart#2 - 2021
GetSmart 2020