Víme, kdo a jak umí pracovat s nadanými žáky v Plzeňském kraji

V rámci naplňování Regionální inovační strategie kraje a rozvinutí inovačního ekosystému je podpora talentovaných žáků SŠ, studentů VŠ a absolventů škol jedním z cílů intervence.  K nastavení dalších kroků, které by pomohly vytvořit atraktivní a inspirativní prostředí pro rozvoj nadaných a posílení jejich vztahu k regionu, bylo nejprve potřeba zmapování současného stavu práce s nadaným/talentovanými.

Péče o nadané pomáhá maximálně využít akcelerační potenciál mladých budoucích výzkumníků v regionu a přilákat nové inspirativní osobnosti nejen do špičkových výzkumných center na ZČU, Biomedicínského centra a výzkumných pracovišť firem působících v regionu, ale také ke vzdělávání na zdejších středních a vysokých školách.

Proto byla v rámci projektu Smart akcelerátoru Plzeňského kraje II zadána STUDIE, jejíž cílem bylo zmapovat současný stav všestranné podpory nadaných/talentovaných se zájmem o výzkum, vývoj a inovace v regionu.

Součástí expertizy byl také sběr inspirativních příkladů práce s přemýšlivými a nadanými/talentovanými žáky 2. stupně ZŠ a nižších gymnázií a žáků SŠ zaměřené na rozvoj jejich talentů v oblasti výzkumu a inovací jako informační podpora budoucích i současných pedagogů, pracovníků center neformálního vzdělávání, rodičů a žáků.

Cílem sběru inspirativních příkladů je nabídnout přehled nejzajímavějších aktivit v regionu zaměřených na rozvoj vlastního potenciálu a nadání žáků v přírodovědných a technických oborech směřující k výzkumné a inovativní činnosti a možnosti spolupráce s diagnostikujícími subjekty a subjekty zajišťující podporu pedagogům nadaných žáků.

Soubor 18 příkladů inspirativní praxe je rozdělen do skupin dle typu podpory  nadaných žáků na školy, organizace neformálního vzdělávání, podporující organizace a diagnostikující subjekty.

Zpracovatel příkladu inspirativní praxe / Název

Základní škola Klatovy / Barevné hodiny – podpora nadání ve výuce na ZŠ

Základní škola J. V. Sládka Zbiroh / Klub malých debrujárů Zbiroh

28. základní škola Plzeň   Podpora žáků, kteří myslí jinak

Gymnázium Stříbro / Účast na žákovských soutěžích, projektech a přehlídkách

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň / Zajímavá fyzika – Líheň talentů

Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity v Plzni / Dětská letní univerzita JUNIORFEL (1 a 2)

Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity v Plzni / ScienceFEL Akademie

Fakulta strojní Západočeské univerzity v Plzni / Dětská technická univerzita

Techmania Science Center o.p.s. / Techmania TALENT

Techmania Science Center o.p.s. / Klub pro nadané a přemýšlivé děti

Středisko volného času Radovánek / Experimentální vzdělávání, práce s nadanými a talentovanými dětmi a žáky

Správa informačních technologií města Plzně /  SITPORT

nvias, z.s. / Vychováváme v Plzni mladé AI talenty!

Klastr Chytrý Plzeňský kraj, z.s. / Studentský podnik

Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 ve spolupráci s Odborem školství, mládeže a sportu Krajského úřadu PK / Podpora talentovaných žáků v Plzeňském kraji

Akademie nadání, z.s. / Nadání nás učí

Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň / Skupinový workshop Kdo jsem?

Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň / Pod závojem potíží může být ukrytý poklad

 

Image
ilustrativní