Úspěch týmu Laboratoře nádorové léčby a regenerace tkáně

Tým laboratoře nádorové léčby a regenerace tkáně Biomedicínského centra Lékařské fakulty UK v Plzni  zaznamenal velký úspěch, když publikoval komplexní přehled shrnující možnosti léčby kolorektálního karcinomu a mechanismy působení 5- Fluorouracilu na molekulární úrovni, včetně anabolických i katabolických metabolických drah v časopise Pharmacology & Therapeutics.
Výzkum a vývoj

Článek zahrnuje všechny známé molekulární mechanismy, které jsou základem chemorezistence u pacientů s rakovinou tlustého střeva. Zaměřuje se také na různá pro-léčiva 5- Fluorouracilu vyvinutá za účelem zvýšení množství cirkulujícího 5- Fluorouracilu a omezení jeho toxicity. Článek také navrhuje budoucí směry personalizované terapie kolorektálního karcinomu podle nejnovějších publikovaných výsledků. Článek je přístupný zde.

Zdroj: Biomedicínské centrum LF UK v Plzni 

LF UK v Plzni