Technické vědy

Výzkum a vývoj v technických vědách probíhá napříč fakultami, ústavy a vědeckými pracovišti Západočeské univerzity v Plzni. Dalšími výzkumnými organizacemi jsou např. COMTES FHT a.s. či VZÚ Plzeň s.r.o.
Výzkum a vývoj
 

 

Image
ilustrační výzkum