Technické vědy

Výzkum a vývoj v technických vědách probíhá napříč fakultami, ústavy a vědeckými pracovišti Západočeské univerzity v Plzni. Dalšími výzkumnými organizacemi jsou např. COMTES FHT a.s. či VZÚ Plzeň s.r.o.
Výzkum a vývoj
LabIR® - důvěryhodný partner pro termovizní měření

 

Značka LabIR® zahrnuje řadu služeb a produktů pro speciální aplikace v oblasti termovizního měření teplot. Za vývojem služeb stojí pracovníci z výzkumného centra Nových technologií při Západočeské univerzitě v Plzni. Díky špičkovému vybavení a zkušenostem výzkumných pracovníků v oblasti infračerveného záření, tak vznikla řada produktů a služeb se specializací na vědecké i průmyslové aplikace.

Nosným produktem značky LabIR® je software kompatibilní s velkým počtem termokamer různých výrobců a s unikátními vyhodnocovacími funkcemi měření teplot. Zákazníci si mohou zvolit některý z modulů softwaru LabIR®, dle svých konkrétních potřeb. Nejnovějším přírůstkem je modul LabIR® Thermostitch. Jedná se o profesionální nástroj pro pohodlné spojování termogramů velkých nebo dlouhých objektů. Z dalších verzí softwaru jmenujme např. LabIR® Control, který zajišťuje kvalitu výrobků ve výrobních linkách prostřednictvím automatické kontroly teplot.

 

Dalším produktem jsou LabIR® Paints, speciálně navržené barvy s vysokou emisivitou pro termografické využití. Barvy vhodnou kombinaci fyzikálních vlastností zajišťují přesné výsledky měření termokamerami u špatně měřitelných povrchů nebo povrchů s neznámou nebo nízkou emisivitou. Jednotlivé druhy barev jsou svými vlastnostmi přizpůsobeny specifickému prostředí, barvy pro aplikace do 100 °C nebo do 1 000 °C, případně smývatelná barva. O barvy je zájem v oblasti výzkumu, ale i různých odvětvích průmyslu.

  Hlavní předností projektu LabIR® je možnost pružně reagovat na konkrétní potřeby firem i vývojových center souvisejících s termovizním měřením a to jak v České republice, tak i v mezinárodním měřítku.

 

člověk    Počet lidí v týmu: 17    založeno Založeno: 2000     štítekPůsobnost:  Mezinárodní

 

ilustrační výzkum
FSTORE: Přeshraniční platforma pro výzkum úložišť energie budoucnosti a jejich integrace

lidé

V rámci projektu FSTORE reagují dvě významné výzkumné instituce (Výzkumné centrum – Nové technologie (NTC) jako součást Západočeské univerzity v Plzni a Technologické centrum pro energii (TZE), součást Univerzity aplikovaných věd v Landshutu) na neuspokojivý stav v propojení výzkumných aktivit v oblasti akumulace elektrické energie a společně vytváří výzkumnou platformu.

V rámci projektu probíhá spolupráce na výzkumu a vývoji moderních a inovovaných řešení pro ukládání energie, především průtočných baterií, průtočných palivových článků kov-vzduch a lithiových baterií. Redoxní průtočné baterie (také nazývány průtočné baterie) jsou považovány za slibnou alternativu pro ukládání energie především z obnovitelných zdrojů. Především nezávislé dimenzování výkonu a kapacity těchto baterií poskytuje vynikající příležitost pro jejich integraci do úložišť energie pro různé scénáře. Technologie průtočných baterií není ovlivněna očekávaným nedostatkem surovin (kovů vzácných zemin, ušlechtilých kovů atd.).

Úložiště elektrické energie umožňují intenzivnější integraci obnovitelných zdrojů energie (větrné s solární elektrárny) a umožňují reagovat na prudké změny v nabídce a poptávce po energii. Integrace distribuovaných úložišť do rozvodné sítě je důležitým způsobem účinné ochrany stability sítě. Průtočné baterie jsou pro tyto potřeby ideálním řešením díky svým vlastnostem, jako je specifická energie, výkon, životnost, cena, dopad na životní prostředí, bezpečnost atd. Technologie ukládání energie do baterií je v obou zemích klíčová pro zajištění budoucích stabilních dodávek energií.

Projekt FSTORE propojuje současné personální a technologické zdroje partnerů z obou stran hranice a vytváří společné přeshraniční výzkumné regionální centrum. Vznikající platforma poskytuje nejlepší způsob společného zapojení partnerů do mezinárodních projektů zaměřených na moderní úložiště elektrické energie.

 

logo