Přírodní, humanitní a sociální vědy

Výzkum a vývoj v přírodních, humanitních a sociálních vědách probíhá napříč fakultami, ústavy a pracovišti Západočeské univerzity v Plzni. Jedná se především o Fakultu aplikovaných věd a výzkumné centrum NTIS - Nové technologie pro informační společnost, Fakultu pedagogickou, Fakultu zdravotnických studií, Fakultu umění a designu.
Výzkum a vývoj

Řídicí systémy strojů a procesů

Motto projektu – hlavní myšlenka: „Vkládáme důmysl do strojů“

Počet lidí v týmu: 29

Založeno: 2000

Působnost: Řídicí systémy strojů a procesů, návrh pokročilých simulátorů, speciálních řídicích algoritmů, robotů a manipulátorů, návrh platforem pro IoT a Průmysl 4.0.

 

Popis projektu:

 

Výzkumná skupina profesora Schlegela je nedílnou součástí výzkumného centra NTIS a Fakulty aplikovaných věd na ZČU. Zaměřuje se na výzkum a vývoj v oblasti pokročilých řídicích systému pro stroje a procesy.

 

Skupina se začala formovat už v roce 2000, především z lidí, kteří mají zkušenosti z aplikační sféry. Postupně se rozrůstala do současné velikosti 29 členů. Zaměřuje se na výzkum a vývoj v oblasti řídicích systémů strojů a procesů, návrhu pokročilých simulátorů, speciálních řídicích algoritmů, robotů a manipulátorů. Využívá moderní platformy jako jsou Internet věcí (IoT) a Průmysl 4.0.

 

Většina výstupů se ihned nasazuje do praxe. Řeší se smluvní výzkum a národní i mezinárodní projekty, do kterých jsou zapojeni průmysloví partneři. Zajímavými příklady úspěšných projektů jsou vývoj řídicího systému pro experimentální jaderný reaktor v ÚJV Řež, optimalizace obrábění lodních klikových hřídelí ve Vítkovicích (za což dostali ocenění od poroty na Mezinárodním strojírenském veletrhu), vývoj speciálních manipulátorů pro inspekci svarů na potrubí především v elektrárnách a vývoj matematických modelů pro potřeby simulací v reálném čase.

 

Kromě vlastního řídicího softwaru skupina vyvíjí i speciální hardware především se jedná o řídicí počítač s možností rychlého zpracování signálů a speciální bezdrátovou komunikační jednotku. Dále jsou rozvíjeny algoritmy pro strojové vidění a jejich aplikace.

 

Specialitou této skupiny je vývoj zajímavých výukových modelů, některým z nich se říká robotičtí artisté. Příkladem je robotický lachtan (https://www.youtube.com/watch?v=0b3KN4qDLTA) nebo unikátní model trojitého inverzního kyvadla (https://www.youtube.com/watch?v=SWupnDzynNU).