Přírodní, humanitní a sociální vědy

Výzkum a vývoj v přírodních, humanitních a sociálních vědách probíhá napříč fakultami, ústavy a pracovišti Západočeské univerzity v Plzni. Jedná se především o Fakultu aplikovaných věd a výzkumné centrum NTIS - Nové technologie pro informační společnost, Fakultu pedagogickou, Fakultu zdravotnických studií, Fakultu umění a designu.
Výzkum a vývoj
Image
zkumavky