Zázemí pro váš projekt hledejte v Plzeňském kraji

Inovativní firmy, výzkumná pracoviště nebo univerzity v Plzeňském kraji čerpají z vynikající infrastruktury a úrovně služeb v regionu. To platí u mobility i nabídky dostupných prostor pro okamžitou realizaci podnikatelského záměru nebo výzkumného projektu.   
Podnikání

Plzeňský kraj těží ze své bohaté průmyslové  historie, která dala světu několik významných značek. Úkolem dneška je vytvářet podmínky, aby mohla tato tradice pokračovat a region se stal líhní nových perspektivních firem a centrem pro výzkum a vývoj. Regionální inovační strategie Plzeňského kraje v dlouhodobém horizontu určuje směr, jakým se region ubírá a v jakých oborech a tématech se chce profilovat.
 

Image
Techologické centrum

Podpora nových oborů, atraktivita pro zahraniční výzkumné týmy či stimulující prostředí pro vznik start-up projektů má jeden společný požadavek, a tím je vynikající infrastruktura. Tu představují  laboratoře, kanceláře a výrobní prostory i infrastruktura měkká, tedy inkubační či akcelerační programy, pobídkové výzvy nebo síťování a sdílení zkušeností. To vše  je v Plzeňském kraji již dnes k dispozici, a to na vynikající úrovni. 

Bývalý pivovar se brzy promění v TechTower

Není nic symboličtějšího pro Plzeň, než konverze původního pivovaru Světovar na technologický mozek města. Rozsah a podoba rekonstrukce nemá v českém kontextu obdoby. TechTower se stane  moderním technologickým parkem s unikátními prostory pro inovátory, technologické nadšence, programátory a začínající podnikatele. Nové plochy s výměrou deset tisíc metrů čtverečních nabídnou flexibilní kancelářské a coworkingové prostory, restauraci i kavárnu, zázemí pro konference a workshopy, sdílené dílny a experimentální vybavení pro nápady, které mohou změnit svět. 

Nájemci jsou vybírání pečlivě, a to z řad start-upů i již fungujících společností, které se realizují v oblasti moderních technologií, jako je například virtuální a rozšířená realita, 5G sítě, zpracování velkých dat, roboti nebo aplikační vývoj.
 

Technologické centrum už slouží firmám i vědeckým týmům

Technologické centrum Plzeň s plochou více než 1500 metrů čtverečních je umístěno v průmyslové části města v blízkosti Západočeské univerzity a výzkumného centra nových technologií. Původní revitalizované vojenské prostory jsou upraveny tak, aby byly vhodné pro společnosti působící v technologicky náročných oborech, jako je mechatronika, embedded systémy a průmyslová automatizace. Těmto firmám se zároveň nabízí další spolupráce a využití specializovaných služeb, které jim pomáhají efektivněji zavádět inovace ve svém podnikání, zvyšovat konkurenceschopnost či získat zahraniční technologické partnery. 

Technologické centrum provozuje městská BIC Plzeň, která nabízí také celou řadu podpůrných nástrojů pro začínající i již fungující firmy. Technologické centrum doplňuje z hlediska nabídky pracovních prostor také coworkingové centrum v historickém centru Plzně, které cílí především na mladé podnikatele a firmy, jež ve svých počátcích finančně nedosáhnou na drahé prostory, ale chtějí budovat svůj potenciál a vystupovat jako solidní firma s kvalitním zázemím. 

 

Právě s projektem Technologického centra uspělo město Plzeň v prestižní celorepublikové soutěži Podnikatelský projekt roku, které uděluje Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky spolu s Agenturou pro podnikání a inovace. Jednu z hlavních cen za rok 2022 získala právě rekonstrukce Technologického centra BIC Plzeň na Borských polích a sdílených prostor coworkingu v Riegrově ulici.

 

Více o infrastruktuře na www.regionpilsen.cz