Infrastruktura pro inovační podnikání

V našem kraji víme, co potřebujete pro rozvoj Vaší firmy. Najdete zde prostory, služby i poradenství. O své zkušenosti se podělit můžete prostřednictvím zájmových platforem.   Rozvoj inovačního potenciálu
Podnikání

Centrum robotiky, moderní volnočasové centrum

Centrum robotiky poskytuje ucelenou podporu technického vzdělávání a ukazuje, že je možné začít s technikou v jakémkoli věku a že je to zábava. Mladé talenty ve věku od 6 do 15 let dokáže provést celým cyklem — od inspirativních her ve třídě, přes zábavné kroužky, studium střední či vysoké školy, po účast na inovativních projektech, až po podporu založení start-upu. Centrum robotiky pracuje s nejnovějšími technologiemi, které často nenajdete ani v komerčních firmách a představuje platformu, která poskytuje prostor, vybavení i témata pro technické vzdělávání.

Více informací na www.sitmp.cz/centrum-robotiky/

Image
SIT Port
Image
SIT drony

SIT Port, přístav pro mladé technické nadšence

SIT port pracuje s dětmi od 15 let a navazuje na práci Centra robotiky. Buduje technickou komunitu a nabízí ideální prostředí pro rozvoj i následnou realizaci start-upů. Představuje přístav pro technické nadšence, kteří hledají místo k zakotvení, i začínající businessmany, které lákají podnikatelské vody. Tvoří platformu, kde se techničtí nadšenci potkávají s profesionálními mentory a nejrůznějšími odborníky z praxe, a to na zajímavých setkáních a workshopech, pořádá nejrůznější hackathony. Členové komunity mohou zdarma využívat moderně vybavené zázemí SIT Port Garage.

Více informací na www.sitport.cz

TechTower, moderní park pro technologické inovativní firmy

Moderní vědecko-technický park TechTower buduje město Plzeň v areálu bývalého pivovaru Světovar na Slovanech. Do jara roku 2023 se bývalé průmyslové haly promění v prototypové dílny, laboratoře, konferenční sál, kancelářské prostory, včetně těch stravovacích s kuchyňským zázemím, a chybět nebude ani vodní testovací nádrž pro speciální podvodní drony. Kromě toho se počítá také s dětskou skupinou pro ratolesti zdejších zaměstnanců s kapacitou 24 dětí, včetně venkovní zahrady. V TechTower najdou start-upisté nejen kvalitní prostory, půjde o místo, kde se mohou v rámci komunity navzájem inspirovat a růst. Navíc mohou počítat s poskytnutím pomoci v oblastech, které jsou při zakládání vlastního podnikání stěžejní – ať už jde o poradenství v oblasti práva, podnikatelského plánu, nebo marketingu, další možností je finanční podpora například i při výrobě prototypu.

Více informací na  www.techtower.cz.

Foto: ilustrační

Image
ilustrační budova
Sdílené kanceláře

 

KOLEKTIV HUB, soukromý sdílený prostor

Stůl nebo samostatnou kancelář s moderním vybavením pro práci a networking poskytuje KOLEKTIV HUB. Čím se od ostatních sdílených kanceláří v Plzni liší? Není primárně zaměřený na technologie a místo kávovaru v něm najdete rovnou kavárnu zakládající si na kvalitě kávy i dalšího občerstvení. Nabízí velmi vysoký standard zázemí, širokou nabídku služeb a klade důraz na vizuální stránku, je totiž opravdu krásný.  Disponuje zasedacími místnostmi a variabilními sály pro pracovní aktivity i aktivity po jejich skončení. V půdním prostoru probíhají nejen tiskové konference a workshopy, ale také lekce jógy a jiné akce. Využívat služeb KOLEKTIV HUBu může kdokoliv, firmy, jednotlivci i studenti, pro které je stanovený velmi přijatelný měsíční poplatek. Nechybí ani nabídky konzultací s experty z různých odvětví. 

Více na www.kolektivhub.cz

Image
BIC

Cowork BIC port, sdílený prostor zřizovaný městem

Tenhle plně vybavený sdílený kancelářský prostor v centru Plzně, provozovaný Podnikatelským a inovačním centrem Plzeň (BIC Plzeň), je zaměřený zejména na firmy využívající nové technologie a inovace, a to virtuální realitu, big data, umělou inteligenci nebo strojové učení. Coworkeři zde mají k dispozici nejen rychlé připojení a kancelářské vybavení, což je dnes již standardem, stejně jako jednací koutek, kuchyňka s kávou či odpočinková zóna. Využít lze i sprchu, což už zvykem nebývá. Nejcennější jsou ale kompletní poradenské služby BICu, Bussines Inovation Center Plzeň, které se zaměřuje zejména na začínající podnikatele a start-upy. Vybraní coworkeři mají možnost zřídit si v BIC Portu dokonce i virtuální sídlo. 

BIC Plzeň je podnikatelské a inovační centrum, jehož zakladatelem je město Plzeň. Posláním společnosti je podporovat zakládání a rozvoj inovačních firem v plzeňském regionu, především malých a středních. Pomáhá při vyhledávání finančních zdrojů pro rozvojové projekty, zapojování firem do národních i evropských programů a při nalézání vhodných partnerů pro vývojovou, výrobní i obchodní spolupráci. Kromě coworkingových prostorů je také jedním z provozovatelů a poskytovatelů služeb vědeckotechnického parku Plzeň. Je členem EBN (the European Business and Innovation Centre Network) a součástí sítě Enterprise Europe Network.

Více na www.bicport.cz

HUB 2.0 v SIT Port, sdílený prostor zřizovaný městem

Coworkingové centrum HUB 2.0 je vhodné pro technologické nadšence, především pro programátory, grafiky a designéry. Najdete ho totiž v SIT Portu, přístavu pro začínající byznysmeny, které lákají podnikatelské vody a rozumí si s novými technologiemi. „SITka“ podporuje neziskovou organizaci Techheaven, provozovatele HUBu 2.0, což je zajímavý prostor pro práci, ale také pro vznik nápadů, inspiraci a navazování nových kontaktů se stejně naladěnými lidmi.

Více na www.sitport.cz/hub-2-0/

 

KKC Přeštice, sdílený prostor zřizovaný městem

Kulturní a komunitní centrum Přeštice přímo v centru sedmitisícové obce, ležící 20 km jižně od Plzně, poskytuje rozmanitou nabídku služeb, včetně pronájmu sdílených kanceláří pro práci a několika sálů pro pořádání akcí. Dokazuje tak, že i menší město poskytuje potřebné zázemí pro rozvoj firmy i místní komunity. Ve sdílených kancelářích v KKC mají coworkeři k dispozici stůl, židli, PC, internet, tiskárnu, scanner, projektor, plátno a nápoje.

 

Více na www.kzprestice.cz

Podnikání

 

VĚDECKOTECHNICKÝ PARK PLZEŇ

Společnost Vědeckotechnický park Plzeň spravuje rozsáhlý areál skýtající soubor kancelářských, poloprovozních a laboratorních prostor. Jedná se o vědecko-technický park, který je moderní infrastrukturou na podporu výzkumu, vývoje a inovací. Areál prošel od roku 2005 významným rozvojem a aktuálně nabízí špičkové zázemí pro začínající i etablované inovační projekty a firmy a zároveň prostředí pro aplikovaný výzkum.  Společnost je stoprocentně vlastněná městem Plzeň. Dalšími partnery vědeckotechnického parku jsou Západočeská univerzita v Plzni, BIC Plzeň a Centrum výzkumu Řež.

Více na  http://www.vtpplzen.cz/cz/

VTP COMTES FHT

Ve Vědeckotechnickém parku COMTES FHT v Dobřanech u Plzně mohou firmy podnikající ve strojírenství i v dalších průmyslových oborech využít pronájem výrobních a kancelářských prostor včetně doplňkového vybavení. Dále mohou zájemci získat také finanční podporu na laboratorní analýzy, testy, technické konzultace a další služby poskytované provozovatelem.

Více na  https://www.vtpcomtes.cz/

Klastry

Klastr MECHATRONIKA, z. s. 

Klastr MECHATRONIKA, z. s. představuje funkční platformu pro spolupráci podniků, výzkumných a vzdělávacích institucí v oboru mechatroniky a návazných oborech. Podporuje transfer znalostí a technologií, digitalizaci a zavádění aditivních technologií a práce s nimi. Není oborově zaměřený a má vazbu na obdobné klastry v Bavorsku, resp. v Evropské unii s cílem budovat obchodní partnerství.

Více na  www.klastrmechatronika.cz

Klastr Chytrý Plzeňský kraj

Posláním Klastru Chytrý Plzeňský kraj je přispívat ke zvyšování kvality života obyvatel Plzeňského kraje propojením veřejné služby s novými informačními technologiemi a vytváření podmínek pro jejich realizaci. Aktivity klastru usilují o zvýšení bezpečnosti obyvatel, zkvalitnění životního prostředí, zlepšení dopravní situace ve městech a obcích, zvýšení dostupnosti zdravotních a sociálních služeb a další. Klastr buduje praktické spolupráce s jinými subjekty na národní i mezinárodní úrovni, organizuje vzdělávání zejména formou pořádání seminářů, přednášek a konferencí, poskytuje konzultační činnost a přípravuje odborná stanoviska. Momentálně se klastr zaměřuje na pro SMART akademie – společný projekt s bavorskou stranou zaměřený na podporu menších měst a obcí Plzeňského kraje v oblasti SMART řešení. Dalším směrem, který klastr podporuje, je technické vzdělávání na středních a základních školách.

Více na  www.chpk.cz

Inovativní infrastruktura v oboru zdravotnictví

Biomedicínské centrum Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni

Biomedicínské centrum působí v rámci Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy a na špičkové úrovni se věnuje tématům podpory, regenerace a náhrady životně důležitých orgánů, problematiky infekčních onemocnění (sepse, antibiotická rezistence bakterií, profylaxe virové infekce v transplantologii), onkologické problematiky ve spojení s experimentální chirurgií, biokompatibilitě, problematice kmenových buněk, neurofyziologii či reprodukční medicíně. V centru působí řada výzkumných týmů v mezinárodním složení.

Více na http://www.biomedic-plzen.cz

Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni

Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni vzdělává a připravuje studenty na nelékařské zdravotnické profese a zaměřuje se především na praktickou aplikaci ve výuce, včetně simulačních místností, laboratoří a simulačních center. Disponuje například výjimečným simulačním centrem vybaveným simulátorem sanitního vozu a špičkovým skiagrafem. Klade důraz na rozvoj zahraniční spolupráce, zvyšování kvality studia prostřednictvím zahraničních stáží studentů, zahraniční mobility akademiků a příjezdu zahraničních odborníků.

Více na www.fzs.zcu.cz.

Image
Biomedicínské centrum
Image
ilustrační ZČU
Západočeská univerzity v Plzni a její výzkumná centra

 

ZČU je multioborovou univerzitou s dlouhodobou tradicí zejména v oblastech technických a pedagogických. Nadstandardní kvalita vzdělávání v oborech, jako je elektrotechnika, informatika, kybernetika a strojírenství nebo materiálové inženýrství tak nepřekvapí. Síla dnešní univerzity ale spočívá v posilování interdisciplinarity ve vzdělávání a tvůrčí činnosti. Studentům nabízí široké spektrum oborů od technických přes humanitní, ekonomické zdravotnické až po umělecké. Pestrost a zároveň blízkost jednotlivých fakult ZČU tak vytváří ideální podhoubí pro vznik interdisciplinárních studijních programů a spolupráci na mezioborových projektech, často s mezinárodním charakterem. Úzké vazby fakult s průmyslovými partnery, firmami a zaměstnavateli nejrůznějšího zaměření umožňují intenzivní propojení studia s praxí a výzkumem. Západočeská univerzita v Plzni disponuje čtyřmi výzkumnými centry, které se dlouhodobě věnují vývoji a inovacím pro průmyslové aplikace.

Výzkumné centrum NTC Západočeské univerzity v Plzni se od roku 2000 věnuje výzkumu a řešením pro zelené technologie a pokročilé materiály v oblastech ekologických zdrojů energie, chytrých dopravních prostředků a kvality lidského života i zdraví. Výzkumná témata centra zahrnují výzkum biomechanických modelů lidského těla, chemické procesy a biomateriály, modelování a simulace technologických systémů nebo třeba infračervené technologie. Součástí NTC je česko-izraelské Výzkumné a vývojové centrum pro obnovitelnou energii.

Více na www.ntc.zcu.cz.

Výzkumné centrum NTIS je pracovištěm výzkumu a vývoje Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. Zaměřuje se na technické obory, jako jsou kybernetika, informatika a mechanika, které jsou klíčové pro vývoj informačních, komunikačních a mechatronických technologií. Centrum je také orientováno na rozvoj přírodních věd, kde dominují fyzika, matematika a geomatika. Výzkumná témata v oblasti přírodních věd zahrnují především vývoj nových tenkovrstvých materiálů a plazmových zdrojů, vývoj nových matematických struktur a sběr a zpracování prostorově definovaných dat.

Více na www.ntis.zcu.cz.

 

Research and Innovation Centre for Electrical Engineering (RICE) je výzkumným centrem Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni. Zaměřuje se na oblast chytré dopravy – zejména na nové koncepce pohonů a technologií pro dopravní systémy nové generace, dále na materiálový výzkum se zaměřením na organickou elektroniku a inteligentní senzory, věnuje se také technologiím pro zvyšování účinnosti výroby elektrické energie nebo vývoji pokročilých technologií pro jadernou energetiku. Mezi oblasti jejího působení patří také matematické modelování a výpočty nebo výzkum a vývoj nových diagnostických metod. Hlavní cílové aplikace výzkumu jsou v oblasti dopravy, energetiky a průmyslu, tištěné elektroniky a smart textilií.

Více na www.rice.zcu.cz.

Regionální technologický institut (RTI) je výzkumné a vývojové centrum Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni. Disponuje moderní infrastrukturou a přístrojovým vybavením pro konstrukci, modelování, výpočty, simulace, měření, analýzy a prototypovou výrobu. Zabývá se jak základním, tak především aplikovaným a experimentálním výzkumem v oblasti konstrukce vozidel, výrobních strojů, obráběcích a tvářecích technologií stejně jako moderních výrobních metod tzv. „chytré výroby“ a „Průmyslu 4.0“.

Více na www.rti.zcu.cz.