Inspirujte se příběhy

Lukáš Picek
Příběh studenta

Představujeme vám studenta oceněného mimořádným stipendiem rektora ZČU!

Více informací
dotykové přístroje
Příběh spolupráce

Společný projekt LF UK a ZČU v Plzni na téma Porodnictví 2.0 - virtuální modely pro prevenci poranění během porodu

Více informací
Jan Kruml
Příběh absolventa

Jan Kruml vystudoval elektrotechnickou fakultu na Vysoké škole strojní a elektrotechnické, obor Jaderné elektrárny.

Více informací
internacionalizace
Příběhy ze studia v zahraničí

Zkušenosti z cest jsou cennější než hmotné statky! Mobilitní programy umožňují studentům získat nenahraditelné zkušenosti. Více informací

Spolupráce

Výzkumný tým RICE pod vedením prof. Peroutky

Více informací