Spolupráce

Studenti Západočeské univerzity v Plzni navrhují vozidla budoucnosti v projektu Škoda Transportation a Aufeer Design
Vzdělání

Jak by mohla vypadat vozidla, která budou v roce 2050 brázdit ulice Plzně a dalších evropských měst? Svezeme se robotickou tramvají nebo nás sveze umělecké dílo? 

Zadání na vytvoření nové tramvaje dostali studenti Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. Tramvaj nebo automobil bez řidičů, to jsou dva z mnoha příkladů úspěšného propojení studentů Západočeské univerzity v Plzni a významných českých firem Škoda Transportation a Aufeer Design.

Mnozí studenti během studia hledají příležitosti, jak získat tolik potřebnou praxi a zkušenosti. Technicky orientované firmy a průmyslové podniky, kterých je v Plzeňském kraji nespočet, naopak nečekají, až jim někdo šikovné studenty technických oborů zaměstná. Nabízejí jim proto spolupráci na zajímavých projektech a stážích, při nichž zase využijí neotřelé nápady a kreativitu nelimitovanou pracovní rutinou. Tyto oboustranně výhodné spolupráce navíc mnohdy dávají vzniknout inovativním projektům. 

Podoba tramvaje budoucnosti byla tématem, které studentů v rámci mezifakultního výukového projektu DESING+, probíhajícího každoročně na Západočeské univerzitě v Plzni, zadala přímo Škoda Transportation. Tahle tradiční strojírenská společnost, mezi jejíž klíčové výrobky patří právě nízkopodlažní tramvaje, ale také elektrické lokomotivy, metro, příměstské vlakové jednotky nebo trolejbusy, se do projektu zapojila už podruhé. Studenti z různých oborů pracovali s počty a skladbou přepravovaných osob a typickou kolejovou sítí, vedoucí historickými centry evropských měst. Vše ostatní mohli mladí designéři ze Sutnarky, konstruktéři z Fakulty strojní, odborníci na bezpečnost a ochranu zdraví z Fakulty zdravotnických studií a na marketing z Fakulty ekonomické definovat dle vlastního uvážení. Výsledkem jsou dva návrhy, Tramvaj jako přátelský robot a Tramvaj jako umělecký objekt.

První tým navrhl autonomní tramvaj na vodíkový pohon, která by pomocí čističky ovzduší zároveň zlepšovala kvalitu vzduchu ve městě. Cílem bylo vytvořit tramvaj jako přátelského robota, který lidem nabídne pohodlné cestování v klimatizovaném prostoru s řadou užitečných služeb a který navíc díky automatizovaným externím defibrilátorům či SOS komunikátorům může fungovat i jako „pojízdný záchranář“.

Druhý tým zvolil pro svoji tramvaj bez řidiče bateriový pohon a hodně se inspiroval moderní architekturou. Jejich tramvaj měla být jako socha, umělecký objekt, který povýší estetickou úroveň města.

Jedním z dalších témat, které studenti magisterského studia oboru design na plzeňské Sutnarce zpracovávali, byl návrh vzhledu autonomního auta v nedaleké budoucnosti.  Zadala jej česká firma Aufeer Design z Mladé Boleslavi, která úzce spolupracuje s firmou Škoda-Auto, ale spolupracuje také s firmou Škoda Transportation v Plzni. Práce vybraných studentů vznikly pod vedením finského designéra Eero Kankainena, absolventa Royal College of Art, který se jako zaměstnanec známého italského designerského studia podílel na návrzích vozů mnoha světových automobilek, firmu Ferrari nevyjímaje. Není náhodou, že i tentokrát se studenti Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara zabývali autonomním vozidlem v nedaleké budoucnosti. Toto téma se stává čím dál více diskutované v odborných kruzích nejen automobilového průmyslu a zabývá se jím jak Škoda Auto, tak plzeňská skupina Škoda Transportation. A právě Škoda Transportation je v tomto oboru již aktivní a právě dokončila dodávku zařízení pro bezpilotní metra do Jižní Koreje. Vozidla budou sloužit ve třetím největším korejském městě Inčchonu, které leží nedaleko metropole Soulu. Pro finálního dodavatele souprav, společnost Woojin ze Soulu, podnik vyrobil motory a kompletní měničový systém.

Jak studenti Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara nad těmito úkoly přemýšlí? Jaké jsou aktuální studentské vize a nové proudy v designu dopravních prostředků blízké budoucnosti? Odpovědí byla například výstava Mobilita - fascinace pohybem v Galerii Ladislava Sutnara, která byla rozdělena do několika okruhů. Pomocí plakátů i modelů představovala aktuální studentské vize a nové proudy v designu dopravních prostředků blízké budoucnosti.

Foto: ilustrační

ilustrační motocykl