Konference ISR 2022 - prezentace

V úterý 7. června proběhla konference Inteligentní specializace regionu 2022 - Globální megatrendy jako příležitost pro Plzeňský kraj. Prezentace vystupujících jsou k dispozici.
Image
konference 2022
Image
konference 2022

Odpolední část - Kulaté stoly

Technologické centrum AV ČR

Kulatý stůl pro oblast zdraví a životní prostředí - Vlasta Radová, FAV ZČU v Plzni

Kulatý stůl pro oblast materiálů a jejich využití, nakládání s energiemi

Kulatý stůl pro oblast inteligentních výrobních systémů a umělé inteligence

Kulatý stůl pro oblast chytré mobility