Inkubační program Plzeňského kraje - pilotní část

Pro zakladatele nových inovačních firem byl v rámci projektu Smart akcelerátor Plzeňského kraje II připraven pilotní inkubační program, který jim pomůže se zahájením podnikání a zvýší šanci na úspěch jejich záměru. S pomocí odborníků si účastníci zpracují podnikatelský plán a získají další služby potřebné k hladkému startu.
Podnikání

Pilotní část inkubačního programu

V červnu 2021 Plzeňský kraj odstartoval pilotní ověření svého inkubačního programu. Jeho cílem je zjistit, za jakých podmínek může připravovaná metodika spolupráce konzultantů se začínajícími firmami nejvíce přispět k úspěšnému uskutečnění inovačního podnikatelského záměru. Účastníci programu získají podporu odborného konzultanta, se kterým si zvolí směr dalšího rozvoje a zpracují podrobný podnikatelský plán. Ten pak mohou použít také při oslovování investorů. Každý z účastníků má zároveň možnost získat od Plzeňského kraje reálnou finanční podporu na vyřešení konkrétního technického, ekonomického či právního problému.

29. 6. 2021 proběhla prezentace uchazečů o účast v inkubačním programu. Rada inkubačního programu Plzeňského kraje vybrala pro pilotní část pět projektů, které v následujícím půl roce projdou procesem inkubace. 

 

Rada zasedla ve složení:

JUDr. Marcela Krejsová, členka Rady Plzeňského kraje pro oblast cestovního ruchu, partnerských regionů, vnějších vztahů a podpory podnikání 

doc. Ing. Michaela KRECHOVSKÁ, Ph.D., děkanka Fakulty ekonomické, zástupkyně vedoucí centra podnikání a udržitelnosti 

Ing. Libor Kraus, předseda Krajské rady pro výzkum, vývoj a inovace, předseda představenstva COMTES FHT a.s. 

Mgr. Milan Kavka, ředitel regionální kanceláře agentury CzechInvest 

Tomáš Cholinský, MBA, ředitel SIT Port  

 

Projekty vybrané pro pilotní číst inkubačního programu Plzeňského kraje

Amitia Smart Solutions, s.r.o. - aplikace pro onkologické pacienty

Doklady Edicon s.r.o. - chytré faktury

TechConcept s.r.o. - zpětné odběrové klapky

Lepší.city s.r.o. - aplikace pro sběr a řešení podnětů od občanů

PlantControl s.r.o. - chytré zavlažování

O průběhu inkubace budeme informovat na sociálních sítích, kde proběhne také postupné představení jednotlivých projektů. 

 

Další informace vám poskytnou přímo konzultanti inkubačního programu Plzeňského kraje Ing. Lenka Palánová, palanova@rra-pk.cz, 735 172 870 a Zbyněk Doležal, dolezal@rra-pk.cz, 603 512 849.

Obecné informace o pilotním programu Plzeňského kraje na podporu vzniku nových inovačních firem najdete ZDE.

 

 

 

podnikání