Inkubační program Plzeňského kraje - pilotní část

Pro zakladatele nových inovačních firem byl v rámci projektu Smart akcelerátor Plzeňského kraje II připraven pilotní inkubační program, který jim pomůže se zahájením podnikání a zvýší šanci na úspěch jejich záměru. S pomocí odborníků si účastníci zpracují podnikatelský plán a získají další služby potřebné k hladkému startu.
Podnikání

Pilotní část inkubačního programu

V červnu 2021 Plzeňský kraj odstartoval pilotní ověření svého inkubačního programu. Jeho cílem je zjistit, za jakých podmínek může připravovaná metodika spolupráce konzultantů se začínajícími firmami nejvíce přispět k úspěšnému uskutečnění inovačního podnikatelského záměru. Účastníci programu získají podporu odborného konzultanta, se kterým si zvolí směr dalšího rozvoje a zpracují podrobný podnikatelský plán. Ten pak mohou použít také při oslovování investorů. Každý z účastníků má zároveň možnost získat od Plzeňského kraje reálnou finanční podporu na vyřešení konkrétního technického, ekonomického či právního problému.

29. 6. 2021 proběhla prezentace uchazečů o účast v inkubačním programu. Rada inkubačního programu Plzeňského kraje vybrala pro pilotní část pět projektů, které v následujícím půl roce projdou procesem inkubace. 

 

Rada zasedla ve složení:

  • JUDr. Marcela Krejsová, členka Rady Plzeňského kraje pro oblast cestovního ruchu, partnerských regionů, vnějších vztahů a podpory podnikání 

  • doc. Ing. Michaela KRECHOVSKÁ, Ph.D., děkanka Fakulty ekonomické, zástupkyně vedoucí centra podnikání a udržitelnosti 

  • Ing. Libor Kraus, předseda Krajské rady pro výzkum, vývoj a inovace, předseda představenstva COMTES FHT a.s. 

  • Mgr. Milan Kavka, ředitel regionální kanceláře agentury CzechInvest 

  • Tomáš Cholinský, MBA, ředitel SIT Port  

 

Projekty vybrané pro pilotní číst inkubačního programu Plzeňského kraje

  1. Amitia Smart Solutions, s.r.o. - aplikace pro onkologické pacienty

  1. Doklady Edicon s.r.o. - chytré faktury

  1. TechConcept s.r.o. - zpětné odběrové klapky

  1. Lepší.city s.r.o. - aplikace pro sběr a řešení podnětů od občanů

  1. PlantControl s.r.o. - chytré zavlažování

O průběhu inkubace budeme informovat na sociálních sítích, kde proběhne také postupné představení jednotlivých projektů. 

 

Další informace vám poskytnou přímo konzultanti inkubačního programu Plzeňského kraje Ing. Lenka Palánová, palanova@rra-pk.cz, 735 172 870 a Zbyněk Doležal, dolezal@rra-pk.cz, 603 512 849.

Obecné informace o pilotním programu Plzeňského kraje na podporu vzniku nových inovačních firem najdete ZDE.

 

 

 

Image
podnikání