Chcete rozvíjet inovační potenciál své firmy?

Rádi byste posunuli své podnikání o úroveň výše? Potřebujete poradit z jakých národních či evropských zdrojů můžete čerpat finanční prostředky pro rozvoj inovačního potenciálu Vaší firmy? V Plzeňském kraji si uvědomujeme, jak je důležité motivovat firmy v jejich snaze trvale se rozvíjet a podporovat je v jejich inovačních aktivitách.  Obrátit se můžete na níže uvedené regionální poradenské organizace nebo se v roce 2021 zapojit do pilotního projektu na rozvoj inovačních aktivit firem, který se ověřuje v rámci projektu Smart akcelerátor Plzeňského kraje II.
Podnikání

Plzeňské podnikatelské vouchery 2021

Program podpory spolupráce podniků a výzkumných organizací v Plzeňské aglomeraci. Více informací a příjem žádostí poskytne BIC Plzeň

 

Přehled vybraných výzev z OP PIK 2021

Inovační vouchery, příjem žádostí 15. 7. 2020 - 31.12.2022

Aplikace, příjem žádostí od 8. června 2021 do 31. července 2021 (Uzavřeno)

Poradenství - služby pro malé a střední podniky, příjem žádostí prodloužen do 31.12.2021

Inovace, příjem žádostí od 15. června 2021 do 30. srpna 2021 (Uzavřeno)

Potenciál, příjem žádostí od 14. června 2021 do 26. srpna 2021 (Uzavřeno)

 

Poradenské organizace

BIC Plzeň

www.bic.cz

BIC Plzeň poskytuje prostory a služby pro firmy, které mají zájem o aplikovaný výzkum vývoj a inovace a v roce 2020 otevřel nový cowork pro začínající podnikatele a start-upové týmy.

CzechInvest

regionální kancelář

Agentura CzechInvest naplňuje klíčovou úlohu v oblasti podpory podnikání a investic v její komplexní podobě. Regionální kanceláře CzechInvestu fungují především jako konzultační místo podpory podnikatelům ze strany státu. Nabízí poradenství pro malé a střední podniky a startupy.

Krajská hospodářská komora v Plzeňském kraji

www.khkvpk.cz

Usiluje o rozvoj podnikatelského prostředí. Kromě poradenské a konzultační činnosti zajišťuje celou řadu služeb pro podnikatele, nepodnikající právnické osoby i pro širokou veřejnost.

Regionální program PLATINN - pilotní ověření

Pro koho je program určen?

Malé a střední podniky (MSP) se sídlem nebo provozovnou v Plzeňském kraji. Firmy s vlastním produktem, které chtějí rychleji růst a zvýšit ziskovost, zavádějí náročnější inovace, ale postrádají některé potřebné zkušenosti.

Jak program funguje?

Na základě prvotní analýzy s konzultanty programu definujete problémovou oblast pro expertní pomoc a stanovíte cíle spolupráce s expertem. Vyhledáme pro Vás nejvhodnějšího experta s ohledem na definovanou oblast. Na základě třístranné smlouvy o spolupráci Vám poskytneme 40 hodin expertních služeb! V průběhu spolupráce budeme s Vámi i expertem v pravidelném kontaktu. Po ukončení spolupráce vzájemnou spolupráci vyhodnotíme. Veškeré náklady na služby experta v první fázi uhradíme! Podpora je poskytována v režimu de minimis.

Máte-li zájem o více informací či osobní konzultaci, obraťte se na:

Ing. Martin Holubec, +420 724 506 929, holubec@rra-pk.cz 

Ing. Pavel Duchek, +420 777 228 606, duchek@rra-pk.cz

Image
akcelerace