Závěrečná konference projektu Chain Reaction (INTERREG Central Europe)

Online formou proběhne závěrečná konference projektu Chain Reaction (INTERREG Central Europe). Aktivity projektu byly zaměřeny na posílení kapacit průmyslových podniků inovovat a jedním z hlavních témat byly otázky výhodnějšího zapojení malých a středních podniků do přeshraničních či globálních hodnotových řetězců.

Termín:  2. března 2022, od 9 do 15 hodin  

Registrace ZDE

Na konferenci budou prezentovány výsledky pilotních aktivit jednotlivých partnerů. Jedním z osmi partnerů projektu je Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. (RRA PK). Tématem pilotní aktivity RRA PK se stala realizace virtuálního democentra na podporu digitalizace podniků, která přispěla k vytvoření digitálního inovačního hubu v západních Čechách.

V bloku od 13:30 do 14:30 hod. s tématem Jaké jsou profese budoucnosti? vystoupí ředitel RRA PK Ing. Filip Uhlík spolu s proděkanem pro strategii a rozvoj Fakulty strojní ZČU v Plzni prof. Ing. Josefem Baslem, CSc.

Program:

9.00 - 9.20  Úvod

9.20 - 9.30  Představení projektu

9.30 - 10.00 Představení partnerů

10.00 - 12.30 Prezentace pilotních aktivit

12.30 - 13.30 přestávka

13.30 - 14.30 Kulatý stůl: Jaké jsou profese budoucnosti?

14.30 - 15.00 Shrnutí

15.00    Závěr

Informace o projektu Chain reactions

ilustrační