Západočeská univerzita má co nabídnout

Západočeská univerzita v Plzni vznikla v roce 1991 s pěti fakultami - strojní, elektrotechnickou, pedagogickou, aplikovaných věd a ekonomickou – a více než čtyřmi tisíci studentů. V roce 2021 je atraktivní univerzitou s devíti fakultami, čtyřmi úspěšnými výzkumnými centry, dvěma vysokoškolskými ústavy a téměř trojnásobným počtem studentů.   
Vzdělání

Třeba na výuce navazujícího magisterského programu Stavební inženýrství – Moderní budovy se podílejí odborníci z Fakulty aplikovaných věd a Fakulty ekonomické. Svým interdisciplinárním charakterem program bezprostředně odráží poptávku pracovního trhu. Nabízí specializaci Navrhování a provádění budov, určenou pro ty, kdo chtějí rozvíjet své stavební vzdělání, a specializaci Správa a řízení provozu budov, vhodnou pro absolventy jinak technicky zaměřených a také ekonomických nebo právních bakalářských programů.

Dalším příkladem interdisciplinárního programu je Filozofie pro umělou inteligenci. Spolupracují na něm Fakulta filozofická a Fakulta aplikovaných věd a propojuje filozofický výzkum s praktickými poznatky kybernetiky a informatiky. Absolventi budou schopni orientovat se v nových technologických trendech a kriticky reflektovat aktuální fenomény, jakými jsou strojové učení, neuronové sítě, automatické rozpoznávání řeči, počítačové zpracování přirozeného jazyka, kyberprostor, virtuální a rozšířená realita nebo inteligentní řídicí systémy.

Nejde však jen přímo o studijní programy. Úctyhodných sedmnáct ročníků za sebou má například multidisciplinární výukový projekt Desing+ (design + mechanical engineering), v němž mezifakultní týmy studentů spolupracují v oblastech konstrukce, průmyslového designu, elektrotechniky, zdravotnictví a marketingu a řeší témata zadaná a konzultovaná průmyslovými podniky. V akademickém roce 2020/21 dokonce v jedné z hodnotitelských komisí zasedla Lucie Šimečková ze Škody Transportation, absolventka Fakulty strojní ZČU i samotného projektu DESING+, která jeho přínosy dodnes oceňuje.  „Doporučila bych ho naprosto všem studentům. Teorie a metodika je podle mě naprosto skvělá a velmi užitečná. Totéž platí pro práci v týmech. Naučíte se bezproblémově komunikovat i s lidmi, kteří přemýšlejí úplně jinak než vy,“ řekla účastníkům projektu. 

Podobný projekt, ovšem s mezinárodním rozměrem, vede v rámci programu Erasmus+ od roku 2018 Ústav jazykové přípravy ZČU. Jedná se o multidisciplinární výukový projekt MUPIC. Za zkratkou se skrývá název Multidisciplinary Projects in an International Context (Multidisciplinární projekty v mezinárodním kontextu). V letošním akademickém roce se uskutečnil jeho druhý pilotní kurz, který spojil 19 studentů z univerzit v Česku, Belgii, Španělsku a Finsku. Studenti v něm zažijí osmiměsíční práci v mezinárodních týmech, v nichž budoucí strojaři, designéři, projektoví manažeři a marketéři mají za úkol společně najít inovativní a neotřelá řešení odborných témat zadaných průmyslovými podniky.

Ostatně tuto svou stránku – interdisciplinaritu neboli přesah, jak začali na univerzitě říkat, chce ZČU ještě posilovat, což deklarovala i v novém strategickém záměru na roky 2021–2025. „Chceme posílit interdisciplinaritu ve vzdělávání a tvůrčí činnosti, protože právě v propojení a spolupráci oborů spočívá naše velká síla, kterou chceme do budoucna ještě znásobit,“ říká rektor ZČU Miroslav Holeček. 

„Mezi naše priority rovněž patří propojování vzdělávání a tvůrčí činnosti s praxí. Mimořádně chceme posílit spolupráci se zahraničím, především s Bavorskem,“ uvádí rektor Miroslav Holeček další dvě klíčové priority strategického záměru. „A roli univerzity rovněž chápeme tak, že je přínosná pro region, že využívá jeho potenciál a současně přispívá k růstu jeho hodnoty a atraktivity pro studenty i zahraniční spolupráci. Tento vliv chceme posilovat nejen v Plzeňském, ale také v Karlovarském kraji, kde fungujeme jako jediná veřejná vysoká škola,“ dodává. 

Své třicátiny tedy univerzita slaví ve skvělé kondici – s institucionální akreditací, kterou jí v roce 2019 udělil Národní akreditační úřad pro vysoké školství a jež jí umožňuje autonomně schvalovat studijní programy, se známkou HR Excellence in Research Award, kterou uděluje Evropská komise za péči o lidské zdroje v oblasti vědy a výzkumu a jejímž nositelem je už sedm součástí ZČU, s vynikajícími úspěchy na poli vědy a výzkumu a s ambiciózním strategickým záměrem.   

Zdroj: Západočeská univerzita

Image
30 let