Vzdělávání pro 21. století

Plzeňském kraji si každý zájemce o pedagogické vzdělání může vybrat co ho opravdu baví a zajímá. Přehled o možnostech studia najdete také na STUDUJVPK.CZ
Vzdělání

PŘÍPRAVA PEDAGOGŮ

Pedagogická fakulta ZČU 

Připravuje budoucí učitele pro 21. století.

Získané vědomosti a dovednosti v 60 studijních oborech a programech na 14 katedrách a pracovištích se stávají základem dalšího poznání a rozvoje. A protože u nás jde teorie ruku v ruce s praxí, úzce spolupracujeme s přidruženými fakultními školami. 

Pedagogická fakulta  

Nabídka studia 

Bakalářské a magisterské studium 

 

PODPORA PEDAGOGŮ

FPE-CŽV pro pedagogy

Krajské centrum vzdělávání a jazyková škola, Plzeň

- nabídka dalšího vzdělávání pro pedagogy i pracovníky zájmového a neformálního vzdělávání

Středisko služeb školám, Plzeň

STUDIUM NA VŠ V PLZEŇSKÉM KRAJI 

ZČU

Západočeská univerzita v Plzni vás dokáže připravit na úspěšnou profesní dráhu. Podporuje výjimečnost svých studentů podporuje a nabízí flexibilní studijní systém, který otevírá nevídané možnosti individuálního rozšíření výuky o přednášky a semináře jiných fakult.  Celkem nabízí studium ve studijních programech zaměřených na techniku, humanitní vědy, umělecko-vědní obory, ekonomická i zdravotnická studia na 9 fakultách.

LF UK Plzeň

Lékařská fakulta UK v Plzni je jednou ze 17 fakult Univerzity Karlovy v Praze.

Lékařské studium je rozděleno do dvou základních studijních programů  - Všeobecné lékařství a Zubní lékařství.

Image
posluchárna ZČU