Výstava Inovace. DNA Plzeňského kraje v létě inspiruje v Tachově

Výstava Inovace. DNA Plzeňského kraje představující špičkové výzkumníky a výzkumnice a inovátory a inovátorky z Plzeňského kraje byla poprvé k vidění v Šafaříkových sadech v Plzni v září loňského roku. Poté se osmnáct inspirativních osobností, jejich životních příběhů a vědeckých projektů, kterým věnují veškerou svou energii a talent, prostřednictvím výstavy přesunulo do Hostašových sadů v Klatovech. Následně byly příběhy lidí, kteří spojili svůj profesní i osobní život s Plzeňským krajem a společně tvoří současnou identitu regionu v oblasti vědy a inovací, představeni na konferenci Inteligentní specializace regionu 2023, Dnech AI konaných v TechToweru, v knihovně Západočeské univerzity v Plzni na Borech a v Techmania Science Center. Prvního července se výstava přesunula do vestibulu městského úřadu v Tachově, kde bude inspirovat až do 23. srpna 2024. 
Výzkum a vývoj
Místo pro život

Prostřednictvím výstavy se návštěvníci mohou seznámit s machine learning inženýrem, specialistou na infračervené technologie, paleoantropologem, materiálovou inženýrkou, XR konzultantem, výpočtářem ze ŠKODA JS a.s.,  vědkyní, zakladatelem startupu, přednostou chirurgické kliniky FN v Plzni nebo vedoucím výzkumného týmu Pokročilých materiálů výzkumného centra NTC ZČU v Plzni.

A jak výstava vlastně vznikla? Inovace jsou základem identity regionu, která vždy stála na osobnostech pohlížejících za známý horizont s odhodláním posunout svět kupředu. „Proto jsme se rozhodli právě prostřednictvím zajímavých osobností představit kraj jako region vědy, výzkumu a inovací. Že tomu tak skutečně je, dokládá fakt, že na území Plzeňského kraje působí více než sto vědeckých, výzkumných a vývojových týmů, a to napříč obory a tématy. Nalezneme je ve firmách, výzkumných centrech, na fakultách a vědeckých pracovištích Západočeské univerzity v Plzni nebo Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni,“ uvedl Rudolf Špoták, Hejtman Plzeňského kraje a dodal: „Provázanost se soukromým sektorem přináší týmům mnoho ocenění i v mezinárodním měřítku. Nejdůležitější jsou ale lidé. Právě vědci, výzkumníci, studenti i mladí talenti a další členové týmů pohání výzkum, vývoj a inovace v kraji a dostávají ho na mapu nejinovativnějších regionů Evropy, které přitahují studenty, učitele a vědce z celého světa. Tyto zajímavé, inspirativní osobnosti chceme představit veřejnosti jako kapacity ve svých oborech a zároveň jako lidi z masa a kostí, kteří mají i své koníčky.“

 Výstava Inovace. DNA Plzeňského kraje je součástí aktivit Plzeňské kraje na podporu vědy, výzkumu a inovací v regionu, které organizuje prostřednictvím projektu Smart Akcelerátor Plzeňského kraje III. Inovační ekosystém Plzeňský kraj buduje pomocí značky GetSmart a prostřednictvím celé řady nadcházejících akcí, jako je každoroční Konference Inteligentní specializace regionu nebo říjnová Pecha Kucha Night Science Plzeň vol. 3. Více informací najdete na webu inovujtevpk.cz nebo Facebooku GetSmart.

 

Image
výstava Tachov