Vyhlášení 16. ročníku soutěže České hlavičky 2022

Česká hlava PROJEKT, z.ú. spolu s Ministertvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlašuje 16. ročník soutěže České hlavičky 2022 pro mladé začínající vědce, respektive nadané studenty středních škol. Cílem Projektu České hlavičky, je ocenit a podpořit mimořádně nadané studenty, jejichž práce, um, píle a odhodlání významně převyšují středoškolský průměr a jejichž práce je zaměřená na oblasti přírodních, či technických věd. Ocenění laureáti obdrží finační odměny v celkové výši 180 000 Kč.
Vzdělání

PŘIHLÁŠKA

 

Soutěžní kategorie

V rámci soutěže se udělují ceny v šesti kategoriích. V každé kategorii se uděluje jedna cena. Každá nominace může být současně přihlášena do několika kategorií.

MERKUR „Člověk a společnost“, cena VŠE
Cena se uděluje za odborné práce a projekty z oblasti společenských a humanitních věd, tj. z oblasti ekonomie, historie, etnologie, filosofie, lingvistiky, literárních věd, psychologie, sociologie, pedagogiky, politologie, práva, či z jiných příbuzných oborů, které zkoumají a popisují sociální a kulturní působení člověka a společnosti.

Laureát získá finanční příspěvek 30 000 Kč.

GENUS „Příroda kolem nás“, cena Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Cena se uděluje za odborné práce a projekty z oborů přírodních věd, zabývajících se prostředím kolem nás, z oblasti chemie, biochemie, biologie, mikrobiologie, geologie, paleontologie, ochrany či zlepšení životního prostředí a dalších oborů, zkoumajících živou a neživou přírodu (s výjimkou fyziky a matematiky), či z oblasti přírodních věd.

Laureát získá finanční příspěvek 30 000 Kč.

FUTURA „Řešení pro budoucnost“, cena společnosti IDEA StatiCa
Cena se uděluje za praktické projekty, zlepšovací návrhy a vynálezy, technologie a inovace, které teoreticky či prakticky posouvají současný stav dopředu nebo obohacují dosavadní úroveň poznání zejména v oblastech strojírenství, stavebnictví, průmyslu, či dopravy.

Laureát získá finanční příspěvek 30 000 Kč.

SANITAS „Život a zdraví člověka“
Cena se uděluje za odborné práce a projekty z oblasti přírodních věd, které se zabývají lidským zdravím, biologickými a chemickými pochody, které přispívají k pochopení funkce lidského organismu, či za práce a projekty z oblasti virologie, mikrobiologie, biomedicíny a příbuzných oborů, jejichž výsledky souvisejí se zdravím člověka.

Laureát získá finanční příspěvek 30 000 Kč.

UNIVERSUM „Člověk a exaktní vědy“, cena Matematicko-fyzikální fakulty UK
Cena se uděluje za experimentální či teoretické práce, studie a projekty v oblasti fyziky nebo matematiky s přesahem k možným aplikacím.

Laureát získá finanční příspěvek 30 000 Kč.

INTENTIO „Udržitelný rozvoj“,  cena Univerzity Karlovy
Cena se uděluje za odborné práce a projekty, které přispívají k rozvoji udržitelného života společnosti i jedince, a cílí na ohleduplnější využívání přírodních zdrojů a jejich dopad na klima, udržitelnost měst a obcí, rovnost příležitostí a kvalitu života budoucích generací a další obdobné oblasti.

Laureát získá finanční příspěvek 30 000 Kč.

Zdroj a foto: České hlavičky

Image
České hlavičky