V době rostoucího nacionalismu je velmi důležité posilovat partnerství

Twinning patří k novým slovům dnešní doby. V podstatě jde ale o partnerství a předávání zkušeností. Funguje také mezi firmami a organizacemi na obou stranách česko-bavorské hranice a mezi jinými se do něj zapojila také německá společnost R-TechGmbH. Podle jejího jednatele Alexandera Rupprechta vůbec nejdůležitější částí twinningu byla intenzivní výměna informací, vzájemné poznávání ekonomických ekosystémů a učení se jeden od druhého. Rozhovor vznikal před a v průběhu jeho návštěvy v rámci společného setkání se členy inovačního ekosystému Plzeňského kraje.
Image
Ruppert

Co přesně tedy twinning obnášel?

Kromě toho, že jsme si ukázali obchodní ekosystém, měli jsme to potěšení poznat se navzájem během různých videohovorů. Vždy je vzrušující vidět, kdo za programy stojí a co je pohání. Na twinningu je také skvělé, že je to snadný způsob výměny nápadů a zkušeností. A proto se opravdu těšíme na naši listopadovou návštěvu.

Jaké konkrétní zkušenosti jste předali zástupcům organizací z Plzeňského kraje?

Vzhledem k tomu, že jsme měli jen dva dny, chtěli jsme našim plzeňským kolegům umožnit nahlédnout do naší sítě co nejkomplexněji. Pro samotnou návštěvu jsme zorganizovali výměny s regionálními klastry, zástupci měst a samozřejmě některými startupy jako příklady dobré praxe.

Tyto výměny zahrnovaly informace o organizaci specializovaných klastrů, síťových aktivitách a také o fungujícím inovačním ekosystému.

Dokázali jsme jim ukázat TechBase - nejen jako budovu, ale také to, co to obnáší: prosperující startupy a zkušené korporace, podporu startupů prostřednictvím různých partnerů a síť, která sdílí něco zásadního: nadšení pro inovace

Získali jste díky zapojení do této aktivity nějaké nové poznatky?

Získali jsme nové poznatky a podněty k organizování obchodních sítí a neformálních platforem v různých oblastech, jako jsou Nové materiály, Biomedicína a technologie ve zdravotnictví a Smart Mobility.

Je podle vás důležité v rámci příhraničních regionů propojovat tvůrce inovačního ekosystému?

V dnešní době více než kdy jindy. V době rostoucího nacionalismu v Evropě je velmi důležité posilovat partnerství a spolupráci. Můžeme se od sebe navzájem tolik učit a těžit z toho! Protože jsme přímí sousedé, jsou příležitosti pro networking mezi společnostmi z Bavorska a České republiky opravdu slibné.

Je dle vašeho názoru důležitá role města či kraje při rozvoji inovačního ekosystému?

Rozhodně. V našem případě nám město poskytuje důležité infrastruktury a sítě, jako je Digital Start-up Initiative Horní Falc (DGO) nebo Mobility & Logistics Cluster. Pro tento účel také najali lidi, kteří se zabývali tématem křížových inovací nebo rozvojem ekosystémů.

Jak důležitá je spolupráce jednotlivých složek inovačního ekosystému v rámci kraje nebo města? Mám na mysli například společný marketing, spolupráci při pořádání akcí, komunikaci s univerzitou a podobně.

Spolupráce je klíčová! Můžeme shromáždit cenné zdroje a společně prodat místo lépe. Náš Regensburg Founders Guide nebo StartUP Factory jsou dokonalými příklady. Zatímco první poskytuje důležitý přehled o ekosystému start-upů v Regensurgu a o zúčastněných lidech a institucích, druhý je o skutečné práci.

StartUP Factory je 48hodinový workshop, kde lidé mohou pracovat na svých skutečných podnikatelských nápadech, najít si tým, spolupracovat s odborníky a mentory a mají možnost začít podnikat.

Oba formáty jsou neuvěřitelně důležité a jsou možné pouze díky úzké spolupráci všech partnerů.

V čem je podle vás perspektivní Plzeňský kraj?

Plzeňskému kraji se daří, protože mu instituce věří a patřičně ho podporují. Například město Plzeň je zapojeno do programu „Prosperita“, v rámci kterého jsou možné četné dotace. Příspěvky na nájem, poradenské služby, propojení výzkumných a aplikačních oblastí a tak dále. Je hezké vidět takové povzbuzení.

Co vám naopak v Plzni nebo v Plzeňském kraji chybí? Co byste tu změnil nebo vylepšil?

Z mého pohledu je velmi důležité a nutné vždy myslet na své příležitosti a silné stránky, stejně jako na rizika a slabé stránky. Je to proces, který nikdy nekončí a naši partneři v Plzni vědí o tomto potenciálu mnohem více než my. Ale jsme vždy otevřeni diskusím a učením.

Kdyby se vás nějaký váš známý z Německa zeptal: Mám nabídku jít pracovat nebo studovat do Plzně. Mám to přijmout? Co byste mu odpověděl?

Jdi do toho! Vždy je dobré rozšířit si obzory a poznat nová místa a nápady.

A Plzeň je město, kde mohou nápady opravdu vzkvétat – jak je vidět na příkladu podnikatelských pobídek. Tyto vouchery podporují spolupráci mezi univerzitami a firmami a zahrnují dotaci na služby poskytované výzkumnou institucí ve prospěch firmy.

Myslím, že je to skvělý způsob, jak ukázat, že inovace ne vždy potřebují k úspěchu metropolitní oblasti. To, co potřebují, je správné myšlení a lidé, kteří podle toho pracují. Plzeň má obojí!