Úvodní díl jarní přednáškové a diskusní série představí koncept „chytrého města“

Nová přednášková a diskusní série připravená plzeňským spolkem Pěstuj prostor se zaměří na koncept „smart city“ v kontextu městského plánování a správy měst. Úvodní díl cyklu se uskuteční ve středu 29. března 2023 od 18 hodin v kreativní zóně DEPO2015 v Presslově ulici v Plzni.
Výzkum a vývoj
Místo pro život

Koncept „smart city“ se v posledních letech stává běžnou a vyhledávanou součástí městského plánování i správy měst a zkvalitňuje život jejich obyvatel. Jeho banalizovaná podoba se však zároveň může stát jen marketingovým nástrojem, případně omezit vnímání vysoce komplexního konceptu na jeho technickou a technologickou část. První přednáška cyklu se proto bude věnovat podstatě fenoménu „smart city“ – v čem všem vlastně spočívá ona „chytrost“ měst? A kdo a jak se na ni může podílet? Na tyto a další esenciální otázky bude ve svých příspěvcích odpovídat dvojice respektovaných odborníků.

Image
šantora

Profesor Miroslav Svítek, hostující profesor v oboru Smart Cities na University of Texas at El Paso (UTEP) v USA a emeritní děkan Fakulty dopravní ČVUT, pohovoří o výchozích myšlenkách konceptu i jeho cílech, a to na základě svých rozsáhlých teoretických znalostí i praktických zkušeností z aplikovaného výzkumu v oblasti managementu chytrých měst a regionů. Ředitel Správy informačních technologií města Plzně Luděk Šantora pak představí projekt PINE – Plzeňský inovační ekosystém, jehož cílem je nalákat do Plzně další inovátory, podnikatele a investory. Po úvodních přednáškách bude jako vždy následovat moderovaná diskuse.

Vstupné na akci činí 60 Kč. Vstupenky budou k dispozici na místě a v předprodeji na www.plzenskavstupenka.cz a GoOut.cz.

FB událost

Další díly série Chytré město připravované s podporou Ministerstva kultury ČR, města Plzně a Nadace české architektury se budou věnovat dílčím aspektům oblasti „smart city“ – mobilitě, životnímu prostředí a energetice a v poslední přednášce pak práci s daty.

Web pořadatele

Prof. Dr. Ing. Miroslav Svítek, dr.h.c., FEng., EUR ING vystudoval Fakultu elektrotechnickou na ČVUT a absolvoval i Státní konzervatoř v Praze, obor akordeon. Svoji dosavadní profesní dráhu však spojil s Fakultou dopravní (ČVUT), kde byl v roce 2002 jmenován docentem, následně v roce 2008 profesorem a kde dosud působí.Vyučuje také informatiku na Univerzitě Matěja Bela v Banské Bystrici, je hostujícím profesorem na University of Texas at El Paso (UTEP) v USA, čestným profesorem na Universidad Autonoma de Bucaramanga v Kolumbii, členem Inženýrské akademie ČR, členem České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj, členem řady dalších odborných komisí a vědeckých rad.V roce 2015 se stal historicky prvním prezidentem Czech Smart City Cluster. V roce 2008 získal zlatou Felberovu medaili za rozvoj ČVUT a v roce 2010 stříbrnou medaili Univerzity Matěja Bela za budování oboru Informatika. V roce 2019 získal cenu ministryně pro místní rozvoj Osobnost Smart City. Podílel se na vedení mnoha národních i mezinárodních projektů vědy a výzkumu. Je autorem či spoluautorem více než 200 odborných publikací a deseti monografií.

Ing. Luděk Šantora absolvoval Fakultu elektrotechnickou na ŽČU v Plzni. Profesně působil v oboru telekomunikací (Telekom/O2, British Telecom) a následně se věnoval soukromému podnikání. Od roku 2008 je ředitelem Správy informačních technologií města Plzně (SITMP). Pod jeho vedením SITMP zapojila do několika mezinárodních prestižních projektů. Jeden z těchto projektů – DUET (digitální dvojče města, 3D model – získal první místo v celosvětové soutěži World Smart City Awards 2021 v kategorii Enabling Technologies. Kromě informačních a komunikačních technologických služeb se SITMP věnuje ale také vzdělávání a podpoře podnikání.     

Zdroj:  tisková zpráva Pěstuj prostor (Petr Klíma, klima@pestujprostor.cz, 777 839 925) 

Image
santora