Uplatnění ve firmách

Vzdělání

Naši absolventi, zejména technických fakult, mohou již v průběhu studia navázat kontakty s průmyslovými firmami v regionu a nemusí mít obavu z budoucího uplatnění. To stejné platí pro lékaře a pedagogy.