Studuj mezinárodně

Mezinárodní aspekt v oblasti vzdělávání je nesmírně důležitý pro rozvoj v budoucím kariérním (ale i osobním) životě.
Vzdělání

Poskytne studentům možnost konfrontace s mezinárodním prostředím a mnohem lépe je připraví na životní výzvy. Ať již ve formě nabídky studijních programů v cizích jazycích nejlépe vedenou zahraničními odbornými lektory, a nebo možností vycestovat za studiem do zahraničí. A to nejen v rámci vysokoškolského vzdělání, ale ideálně již v nižších stupních studia.

Město Plzeň si dlouhodobě získává své renomé v mezinárodním měřítku zejména díky absolventům vysokých škol s technickým vzděláním a oblasti medicíny. Možností studijních oborů s přesahem do zahraničí je zde ale celá řada. V rámci vysokoškolského vzdělání mají studenti možnost rozvíjet svůj talent na dvou univerzitách:

 

Západočeská univerzita v Plzni

Studium v zahraničí, praxe v mezinárodních firmách, možnosti mezinárodního zapojení:

- foreign office

- programy v cizích jazycích

- výměnné studijní programy a stáže, praxe

Více informací najdete přímo na stránkách Západočeské univerzity univerzity - přes odkaz na https://www.zcu.cz/cs/Admission/Exchange-studies/index.html

 

Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy

Studium v zahraničí, studijní stáže, možnosti mezinárodního zapojení:

- mezinárodní letní jazyková škola

- studijní programy v cizích jazycích

- výměnné pobyty, zahraniční pobyty – studenti ve všech formách a stupních studia

Více informací najdete přímo na stránkách Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy – přes odkaz na http://www.lfp.cuni.cz/sekce/77-informace-zahranicniho-oddeleni.html

 

Image
academic career