Studenti medicíny získávají v rámci mezinárodní letní školy chirurgické dovednosti při operování prasat domácích

V prostorách Biomedicínského centra Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy se od 4.  do 15. července 2022 koná už 9. ročník Letní školy experimentální chirurgie (Summer School of Experimental Surgery), která je jediná svého druhu v Česku. Letos se jí zúčastní 33 studentů ze tří zemí, včetně České republiky. 
Vzdělání

Škola je věnována demonstraci experimentální chirurgie na praktických příkladech. Komunikačním jazykem Letní školy je angličtina a na programu jsou i přednášky předních odborníků, které jsou volně přístupné veřejnosti.

Image
LFUK

Na Letní škole se vyučuje péče o zvířecí modely v průběhu operace, experimentální radiologie a vyhodnocování experimentů. Velký důraz kladou organizátoři na etické aspekty – například na zásadu, aby byl vždy při experimentech použit co nejmenší počet zvířat, nebo aby zvířata měla během experimentu dostatečný komfort. Studenti se také seznamují s modelovacím softwarem, který v některých případech umožňuje úplné nahrazení experimentálních modelů.

„Naprosto zásadní pro další rozvoj Letní školy je, že se nám podařilo získat mezinárodní AAALAC akreditaci pro práci se zvířaty. AAALAC (American Association for Accreditation of Laboratory Animal Care) je nezisková organizace, která podporuje humánní zacházení se zvířaty ve výzkumu. Univerzita Karlova je teď díky výukové jednotce Letní školy teprve šestou univerzitou v Evropě s touto akreditací a v České republice je jedinou institucí, která ji získala,“ uvedl prof. MUDr. Václav Liška, Ph.D., vedoucí Letní školy experimentální chirurgie. Akreditaci AAALAC dosud získalo více než 1040 společností, univerzit, nemocnic, vládních agentur a dalších výzkumných institucí v 50 zemích. Instituce se hodnoticích programů AAALAC účastní dobrovolně.

Image
Václav Liška

Letní škola, která Je určena studentům medicíny od 3. ročníku výše, probíhá od 4.  do 15. července 2022. Všichni letošní frekventanti pochází ze států Evropské unie, především z Belgie. Celkem 6 studentů je z České republiky a na účastnický poplatek, který si studenti hradí sami, jim přispěla z části Univerzita Karlova. Nemalým dílem se podíleli sponzoři – AIMTEC a.s., Vodárna Plzeň a.s. a Plzeňská teplárenská, a.s.

V programu Letní školy se začíná teoretickou přípravou, velmi rychle se frekventanti dostanou k praktickému nácviku, nejprve na prasečích nožičkách, poté již přímo na experimentálních operačních sálech. Workshop je prokládán přednáškami z experimentální i humánní chirurgie.

Image
LFUK

Mezi přednášejícími je řada zahraničních expertů, mimo jiné profesorka Uta Dahmen z Univerzity v Jeně, která je odbornicí na regeneraci jater v chirurgickém experimentu na malém zvířeti, nebo přednosta chirurgické kliniky University v Curychu profesor Pierre-Alain Clavien, který se zabývá prodlužováním životnosti jaterních štěpů – orgánů pro transplantaci. Díky evropskému projektu Chaperon měli účastníci možnost si opět poslechnout i přednášku profesora Kariho Hemminkiho, který zastává na plzeňské lékařské fakultě pozici ERA Chair.

Kromě nácviku odborných praktických dovedností jsou pro účastníky připraveny i volnočasové aktivity, např. exkurze do plzeňského pivovaru, laser game nebo výlet do Prahy. Letní škola bude slavnostně zakončena předáváním diplomů v Obřadní síni plzeňské radnice a následnou barbecue party na zahradě Procháskova ústavu.

Zdroj: tisková zpráva LF UK v Plzni

Foto: Petr Hošek