Studenti gymnázií strávili GoHigher projektový den na Fakultě elektrotechnické ZČU

V úterý 16. ledna se díky iniciativě GoHigher setkalo 15 studentů z různých gymnázií na velmi zajímavém projektovém dni na RICE – výzkumné centrum Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni. Celým dnem je provázeli Ing. Jiří Navrátil a Ing. Stanislav Bouzek. Velký zájem o tuto akci potvrdil zájem studentů setkávat se s odborníky špičkových výzkumných pracovišť zaměřených na oblast materiálů a diagnostiky. 
Vzdělání

Během dopoledne se studenti seznámili se základy systémového a procesního inženýrství a prakticky si vyzkoušeli, jak složité a důležité je optimalizovat procesy výroby, aby ve výrobě nevznikaly zbytečné náklady. Konkrétně se museli během omezeného časového limitu domluvit na rozdělení jednotlivých rolí v týmu tak, aby byl úkol (postavení modelu dle návodu) splněn v co nejkratším možném čase a s co nejmenší chybovostí. Ač se na první pohled jednalo o banální výzvu, hned po prvním pokusu zjistili, že tomu tak není. Zároveň ale s každým dalším pokusem rostla efektivita a dynamika celého týmu.

Odpoledne se podívali do studentských dílen Makerspace, kde viděli, jaké vybavení, studenti využívají pro realizaci vlastních projektů. Zároveň jim bylo prozrazeno, že po zaškolení by jej mohli využít k realizaci svých odborných prací i aktivní studenti z gymnázií, kteří tuto možnost na školách nemají.

Image
gohigher

Účastníci projektového dne mohli dále nakouknout pod pokličku specializovaných laboratoří na katedře a RICE. Navštívili laboratoře Smart textilií, kde je zaujala tvorba textilních obvodů a senzorů plně integrovaných do textilních výrobků, akustické laboratoře, kde si vyzkoušeli, jak vnímáme zvuk v bezodrazové a dozvukové komoře, laboratoře obrazové diagnostiky s výpočtovou tomografií, mikroskopie, chemickou laboratoř, laboratoř depozice a zpracování vrstev, organické elektroniky a senzorů a seznámili se s tištěnou elektronikou.  Na všech pracovištích dostali odborný výklad a příklady praktických využití.

Projektový den jsme společně s Elektrotechnickou fakultou připravili na základě pozitivního ohlasu na podzimní GoHigher exkurzi, kde studenty návštěva pracoviště velmi zaujala a projevili zájem se sem ještě vrátit a blíže seznámit.

„Během dne měli studenti možnost se více poznat a navázat kontakt s odborníky, kteří jim nabídli možnost vedení a realizace SOČ, maturitních prací i vlastních projektů a odborných konzultací,“ informuje Eva Rojíková, manažerka Budování komunity talentů pro výzkum, vývoj a inovace.

A jak hodnotí společně strávený den sami účastníci?

„I když jsem si nebyla jistá, co čekat od projektového dne na FEL, tak jsem si den doopravdy užila. Exkurze do laboratoří byly velice zajímavé, ale nejvíce jsem si odnesla z hodin povídání o procesním inženýrství a brainstormingu. Jsem doopravdy vděčná za tuto příležitost se vzdělat nad rámec školní výuky. Chtěla bych tímto poděkovat i panu Bouzkovi a panu Navrátilovi za skvělou prezentaci“, říká Huong Ly Vu, studentka Masarykova gymnázia, Plzeň. Anežka Ságnerová ze stejného gymnázia doplňuje: „Projektový den na RICE, jehož jsme se mohli jakožto studenti středních škol zúčastnit, byl velmi příjemně strávený den s opravdu úžasným programem. Celá akce nám otevřela dveře do světa vědomostí a nabídla nám možnost vyzkoušet si nové věci, kterým se v budoucnu můžeme případně i věnovat. Zároveň bych chtěla tímto mockrát poděkovat i Evě Rojíkové za práci, kterou akci věnovala při domlouvání.“

Stále větší zájem studentů o aktivní zapojení do rozvoje komunity GoHigher nás inspiruje a vede k pořádání dalších aktivit. Ještě v lednu resp. 25.1. 2024 proběhne další neformální setkání GoHigher Café#3 již tradičně v prostorách SVČ Radovánek, Pallova ul.  V únoru společně s výzkumným centrem ZČU Nové technologie (NTC) pořádáme další GoHigher projektový den tentokrát zaměřený na kvantové technologie.

 

Zdroj a více informací o podpoře talentů v Plzeňském kraji najdete pod značkou GoHigher.