Strojírenská technologie Plzeň 2024

Katedra technologie obrábění Fakulty strojní ZČU v Plzni zve na 9. ročník mezinárodní konference, která se koná 7. až  9. února v hotelu Vienna House Easy, Plzeň, U Prazdroje 2720.

Vstup: po registraci 26. 1. 2024
Určeno pro: studující, zaměstnanci, veřejnost
Více informací na https://www.mmspektrum.com/clanek/v-unoru-bude-plzen-patrit-strojarum

Jednací jazyk konference: angličtina, čeština

Témata konference: progresivní metody výroby, moderní konstrukce nástrojů, materiálové inženýrství, metrologie a zabezpečování kvality, TPV

Bližší informace o programu konference naleznete na webových stránkách stplzen.zcu.cz.

konference