Střední školy v Plzeňském kraji

Rozhodujete se, kam jít studovat po základní škole? Vyberte si školu v Plzeňském kraji, který nabízí širokou nabídku možností kvalitního studia na středních školách. Vše, co potřebujete vědět při volbě další vzdělávací cesty, najdete na webových stránkách  www.studujvpk.cz
Vzdělání

Potřebujete přesto ještě poradit? Máme fungující kariérové poradenství :

Kariérové poradenství

InfoKariéra Facebook           

PODPORA TALENTŮ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH 

Střední školy v Plzeňském kraji se věnují rozvoji talentů se zájmem o výzkumnou a vývojovou práci.

1. Gymnázium a střední odborná škola Rokycany ve školním roce 2020/2021 otevřela u nás zcela ojedinělý nový obor. Tento obor je zajímavý nejen výukou v Aj, ale i konceptem vzdělávání, zaměřeného na motivační učební prostředí, poznávání a výuku v souvislostech, na praktické činnosti. Úkolem je především rozvoj klíčových kompetencí a vytváření vazeb v učivu z různých vyučovaných oblastí. Škola usiluje o certifikaci v systému International Baccalaureate Diploma Programme s ukončením studia touto mezinárodně uznávanou zkouškou. 

2. Gymnázium J.Š. Baara, Domažlice

O škole 

Cambridge English Exams

3. Gymnázium Jaroslava Vrchlického, Klatovy

Přijímací řízení 

4. Gymnázium Luďka Pika, Plzeň

Bilingvní vzdělávání na GLP

5. Vyšší odborná škola a Střední odborná škola elektrotechnická, Plzeň

Zaměřeno na budoucnost 

Žijeme technikou   

Pomoc zdravotníkům

 

Všechny střední školy v kraji se zapojují do široké nabídky aktivit pro talentované žáky. Příklad nabídky zapojení do SOČ, olympiády, soutěží a do spolupráce s VŠ  v regionu: 

Typy na témata prací, stáže, školení, konzultanty, vědecká pracoviště 

 Středoškolská odborná činnost, Gymnázium Klatovy  

 Středoškolská odborná činnost, GLP v Plzni  

Více na webu Plzeňského kraje

 

 

 

Image
ilustrativní