Spolupráce na mezioborových projektech

Vzdělání

Studentské i výzkumné týmy spolupracují na mezioborových a mezinárodních projektech v rámci grantových projektů EU, přeshraniční spolupráce a vlastních projektů.