Společnost z Plzeňského kraje míří až do vesmíru

V průmyslové zóně u Klatov se vyrábí zásadní komponenty pro novou evropskou raketu Ariane 6. Vlajkový nosič Evropské kosmické agentury prochází závěrečnými zkouškami a snad již na začátku července proběhne jeho první start. Několik komponent rakety, včetně hliníkových dílů pro pomocné motory nosiče, pochází ze závodu ATC Space. Zatímco finišují přípravy na start, klatovská firma pracuje na úpravě výroby pro druhou generaci tohoto nosiče. I díky ATC Space bude na každé raketě Ariane 6 česká vlajka. 
Výzkum a vývoj
Podnikání

„Naše firma se podílí na výrobě a kompletaci dvou zásadních komponent pro Ariane 6, takzvaný Forward Skirt a Rear Skirt,“ prozradil ředitel ATC Space Ing. Tomáš Kroták Ph.D Zmíněné části jsou zjednodušeně řečeno válci, které tvoří tělo pomocných motorů na tuhé pohonné látky, takzvaných boosterů. Rear Skirt je kruhová základna samotného pomocného motoru na tuhé pohonné látky, která přenáší sílu a poměrnou hmotnost celé rakety během vzletu a tomu odpovídá i jeho strukturální pevnost a odolnost. ATC Space provádí konečnou montáž těchto komponent pomocí takzvaného nýtování, kdy se jednotlivé hliníkové díly skládají dle přesně daných pracovních úkonů. Pracovníkům pomáhá šestiosý robot PowerRACe s automatizovaným systémem určování polohy. Robot provádí vrtání otvorů, do kterých pak pracovníci ručně vkládají spojovací prvky. Krom této činnosti vyrábí firma taktéž jednotlivé hliníkové díly. Ty se ve firmě vyřezávají pomocí vodního paprsku a následně opracovávají na přesných CNC frézách.

ATC Space je pevnou součástí výrobního řetězce nového nosiče. Zkušenosti místních pracovníků jsou Evropskou kosmickou agenturou ceněné. „Ušli jsme dlouhou cestu. Už dříve jsme se podíleli na montáži některých prvků pro raketu Ariane 5,“ uvedl Kroták. „Při budování nového závodu pro díly rakety Ariane 6 ocenila ESA naše zkušenosti při návrhu továrny, jejího vybavení i dodržení harmonogramu výstavby. Řada prvků v naší výrobě patří již mezi naše know-how a máme plnou důvěru evropského kosmického průmyslu“, doplnil Kroták. Mezi inovace, kterými ATC Space disponuje, patří například vakuové přípravky na manipulaci s přesnými a choulostivými hliníkovými díly, díky nimž se zamezilo poškození těchto přesných obrobků. V současnosti se firma připravuje na výrobu vylepšených komponent pro druhou generaci nosiče. Všechny díly na plánované lety Ariane 6 první generace jsou již dokončeny, a tak firma upravuje výrobu na budoucí variantu nosiče.

 

ATC Space

ATC Space je dceřinou firmou Aerotech Peissenberga sídlí na adrese Schiffauerova 940 v Klatovech. Vstupní bránu jejich výrobní haly zdobí logo, které jasně odkazuje na raketu Ariane 6. Společnost ATC Space se může pochlubit certifikátem ISO 9100, který je v leteckém a kosmickém průmyslu zárukou nejen kvality výroby, ale také dobře zvládnutého managementu. ATC Space se zabývá výrobou hliníkových dílů pro raketu Ariane 6 Evropské kosmické agentury a montáží některých rozměrných komponent, ze kterých je raketa sestavena. Program firmy zahrnuje řezání hliníku vodním paprskem, obrábění hliníkových dílců, manipulaci s díly bez jejich poškození a montáž (nýtování) některých částí rakety.

Společnost navazuje na dlouhou strojírenskou historii Klatov, která začala už v roce 1854 vznikem prvního strojírenského podniku. Přímým předchůdcem současné firmy je společnost Aerotech Czech, která vznikla v roce 2011 změnou majetkové struktury původní firmy Drosten CZ. Již firma Aerotech Czech se podílela na kosmickém průmyslu, když si zajistila zakázky pro výrobu některých komponent pro raketu Ariane 5. Tehdy ovšem ještě v roli prostého výrobního podniku, který vyráběl dle přesně zadaných postupů a z přesně určených materiálů.

Raketa Ariane 5 měla v té době před sebou již jen několik letů a Evropa se pomalu připravovala na jejího nástupce – raketu Ariane 6. Díky tomu, že v té době byla Česká republika již členem Evropské kosmické agentury (ESA), bylo možné některé výrobní kapacity nového nosiče alokovat i v České republice. Mateřská firma Aerotech Peissenberg této situace využila a provedla úspěšná jednání, která vedla k získání podpory pro výrobu hliníkových dílů a kompletaci některých částí pro nový nosič. ESA byla v té době spokojena s vysokou kvalitou výroby komponent pro předchozí model rakety. I proto udělila společnosti tuto zakázku.

V roce 2016 začala příprava a projekční práce na projektu nového výrobního závodu, který byl lokalizován v průmyslové zóně v Klatovech. Závod byl od počátku navrhován pro konkrétní a definovanou výrobu dílů pro kosmický průmysl. Společnost definovala výrobní proces v novém závodě. Navrhla budovu i strojní vybavení a se svým návrhem uspěla v následné hodnotící revizi, kterou vedla Evropská kosmická agentura. Hodnocena přitom byla nejen samotná výroba a výstavba, ale také splnitelný časový harmonogram a finanční limity alokované na tuto fázi projektu. Společnost vše bez problémů splnila. Výstavba závodu probíhala v roce 2017 a v letech 2018 a 2019 probíhala kvalifikace. V červnu 2019 byla ustanovena samostatná společnost ATC Space (dceřiná společnost Aerotech Czech) s jasně definovaným výrobním programem zaměřeným na projekt Ariane 6.

Další důležitý milník je právě probíhající postupný přechod z výroby dílů současného horního prstence pomocného motoru Ariane 6 na nový design horního prstence, který probíhá v roce 2024. V procesu přechodu na vylepšené díly, již klatovská společnost sama specifikuje, jak by měla vypadat jejich výroba a jaké postupy by měly být přijaty. Stala se tak pevnou součástí řetězce vývoje nového nosiče a její zkušenosti jsou nepostradatelnou součástí zefektivňování a zvyšování kvality při výrobě částí, za které je společnost odpovědná. Tento proces je o to náročnější, že v době přechodu na nový design stále ještě neproběhl ani první start rakety. Dlouhodobé plánování výroby a je dalším cenným know-how, které ATC Space váže.

Firma spolupracuje s vybranými vědeckými a vzdělávacími institucemi. Odborníci z Fakulty strojní ze Západočeské univerzity v Plzni, se podílí na optimalizaci frézování hliníkových dílů. Obzvláště zajímavá pak byla spolupráce s pražským Výzkumným a zkušebním leteckým ústavem v Praze (VZLÚ), kde proběhla nedestruktivní zkouška Rear Skirtu. Jednalo se o působení tlaku na výrobek, který plní zásadní roli ve strukturální integritě celého pomocného motoru rakety.

Image
Kroták

ATC Space je dceřinou firmou Aerotech Peissenberga sídlí na adrese Schiffauerova 940 v Klatovech. Vstupní bránu jejich výrobní haly zdobí logo, které jasně odkazuje na raketu Ariane 6. Společnost ATC Space se může pochlubit certifikátem ISO 9100, který je v leteckém a kosmickém průmyslu zárukou nejen kvality výroby, ale také dobře zvládnutého managementu. Přímým předchůdcem současné firmy je společnost Aerotech Czech, která vznikla v roce 2011. Aerotech Czech se podílela na kosmickém průmyslu, když si zajistila zakázky pro výrobu některých komponent pro raketu Ariane 5. Díky dobře odvedené práci získala firma zakázku na výrobu komponent pro Ariane 6. Po splnění náročných podmínek, návrhu nového závodu a zhodnocení ze strany ESA tuto zakázku společnost získala. Výstavba nového závodu probíhala v roce 2017 a v letech 2018 a 2019 probíhala kvalifikace. V červnu 2019 byla ustanovena samostatná společnost ATC Space (dceřiná společnost Aerotech Czech).

Image
ATC Space

Realizováno v rámci projektu Smart akcelerátor Plzeňského kraje III, reg. č.: CZ.02.01.02/00/22_009/0008121