Smart Manufacturing Matchmaking 2022

Využijte příležitost navázat kontakt se zástupci firem, výzkumných organizací a orgány veřejné správy, které se zabývají oblastí Smart Manufacturing a Industry 4.0.

Digitalizace a Průmysl 4.0 jsou aktuálními tématy napříč obory. Společnost čelí novým výzvám, ale také využívá příležitosti, které přinášejí nové technologie. Využijte možnost virtuálních jednání a nabídněte inovační technologie zástupcům firem, institucí a měst. Cílem akce je propojit evropské subjekty, navázat nové obchodní kontakty, najít partnery pro další výzkum a vývoj nebo seznámit se s nejnovějšími technologiemi, které už nalezly své praktické uplatnění.

Akce je vhodná pro zástupce firem, start-upů, pracovníky univerzit a výzkumných center.

TERMÍN: 17. – 18. listopadu 2022
Místo konání: online

REGISTRACE
Registrace je otevřená až do zahájení akce. Čím dříve se ale přihlásíte, tím více času máte na výběr partnerů pro jednání. Účast na akci je bezplatná.

STRÁNKY AKCE

V případě nejasností či pomocí s registrací se neváhejte obrátit na zástupce BIC Plzeň

Michaela Jahodová

jahodova@bic.cz
377 205 215

Akci pořádá italské technologické centrum SPIN – Ricerca Innovazione e Trasferimento Tecnologico ve spolupráci s dalšími českými a zahraničními partnery ze sítě Enterprise Europe Network.

Služby Enterprise Europe Network jsou financovány Evropskou unií z nového programu Single Market Programme na základě grantové smlouvy č. 101052765 a kofinancovány Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

Zdroj: BIC Plzeň