Registrace na konferenci Inteligentní specializace regionu 2022 je spuštěna!

Jaké příležitosti a jaká rizika přinášejí globální megatrendy pro firmy, výzkumné a vzdělávací organizace v Plzeňském kraji? Jak na ně můžeme reagovat ve výzkumu, vývoji a inovacích? To budou hlavní témata tradiční konference Inteligentní specializace regionu 2022, která se bude konat 7. června 2022 v hotelu Vienna House Easy Pilsen od 9 do 15 hodin. 

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

 

V dopolední části programu vystoupí např. český ekonom a člen Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl, ředitel Technologické agentury ČR Martin Bunček a vedoucí pobočky IHK Regensburg Richard Brunner.

Odpolední část bude věnována diskuzi u kulatých stolů o inovačních příležitostech a výzvách pro Plzeňský dle oborových priorit, kterou povedou zástupci Technologického centra Akademie věd.

Program:

8:00 – 9:00    Registrace účastníků konference

9:00 – 9:30    Zahájení:

  • Helena Langšádlová, ministryně pro vědu, výzkum a inovace
  • Rudolf Špoták, hejtman Plzeňského kraje
  • Michal Vozobule, náměstek primátora města Plzně
  • Miroslav Holeček, rektor Západočeské univerzity v Plzni
  • Milan Štengl, ředitel Biomedicínského centra Lékařské fakulty UK v Plzni 
  • Filip Uhlík, ředitel RRA PK

1.blok

9:30 – 10:00

Globalizace za vrcholem: Co způsobily a ještě způsobí covidová a ukrajinská krize naší ekonomice?,  Mojmír Hampl, ekonom, člen Národní rozpočtové rady, bývalý viceguvernér České národní banky

10:00 – 10:30

Společenské výzvy a aktivity výzkumu, vývoje a inovací , Martin Bunček, ředitel Technologické agentury ČR

10:30 – 11:00 coffee break

2. blok

11:00 – 11:30 Jak rozvíjet konkurenceschopný přeshraniční region Plzeňský kraj - Horní Falc?, Richard Brunner, vedoucí pobočky IHK Regensburg v Chamu

11:30 – 11:40 Oborová specializace a krajské inovační platformy v Plzeňském kraji, Jana Klementová, Krajská RIS3 manažerka

11:40 – 12:15 Globální megatrendy: Inovační příležitosti a nastupující výzvy pro Plzeňský kraj , Ondřej Pokorný, zástupce vedoucího Oddělení strategických studií, Technologické centrum AV ČR

12:15 – 13:30 Oběd

3.blok

13:30 – 15:00 Kulaté stoly – Diskuze inovačních příležitostí a výzev pro Plzeňský kraj dle oborových priorit

Diskuse bude probíhat paralelně v rámci 4 tzv. kulatých stolů, jejichž tematické rozdělení volně kopíruje dosavadní oborové priority RIS3 strategie Plzeňského kraje, ale počítá s tematickými přesahy. Průvodci diskuze budou zástupci Technologického centra Akademie věd ČR a Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje.

Kapacita počtu účastníků pro jednotlivá témata je omezena tak, aby byla zachována možnost přirozené a interaktivní debaty ve skupině. Pokud dojde k naplnění kapacity některé z tematických skupin, bude přihlašování do ní uzavřeno. V takovém případě budeme rádi, pokud si vyberete účast u tematického kulatého stolu, jehož obsah Vám bude blízký.  Jistou sektorovou a oborovou pluralitu u jednotlivých témat vítáme. 

1. Kulatý stůl pro oblast materiálů a jejich využití, nakládání s energiemi

 Můžete očekávat diskusi o možnostech regionálního VaVaI reagovat na výzvy a příležitosti spojené s trendy, které přináší např. pokročilá výroba, customizace výroby, rozvoj systémů skladování energie, cirkulární ekonomika nebo globální konkurence o suroviny.

2. Kulatý stůl pro oblast inteligentních výrobních systémů a umělé inteligence

 Můžete očekávat diskusi o možnostech regionálního VaVaI reagovat na výzvy a příležitosti spojené s trendy, které přináší např. Průmysl 5.0, nové trendy v digitalizaci výroby i služeb, včetně širokého uplatnění umělé inteligence a dále potenciál využití nových obchodních či výrobních modelů.

3. Kulatý stůl pro oblast chytré mobility

- Můžete očekávat diskusi o možnostech regionálního VaVaI reagovat na výzvy a příležitosti spojené s trendy, které přináší např. systémy environmentálně citlivé dopravy, elektromobilita a jiné alternativní pohony, pokračující urbanizace nebo také trendy v customizaci služeb.

4. Kulatý stůl pro oblast zdraví a životního prostředí

Můžete očekávat diskusi o možnostech regionálního VaVaI reagovat na výzvy a příležitosti spojené s trendy, které přináší např. rozvoj asistivních a dalších pokročilých zdravotnických technologií, biotechnologií nebo také sílící důraz na zdraví a kvalitu života v souvislosti se stárnutím populace a změnami klimatu.

V případě dotazů  kontaktujte prosím  organizátory prostřednictvím e-mailu: isr.konference@plzensky-kraj.cz

Image
konference