Regionální technologický institut rozvíjí spolupráci ZČU s KTH Stockholm

V rámci projektu Academic Career in Pilsen hostila Fakultu strojní Západočeské univerzity studenta doktorského programu Mehdi Ghanadi z Královského technologického institutu ve Stockholmu a Gustava Hultgrena, který přivezl unikátní laserový systém kontroly kvality svařovaných součástí Winteria.
Výzkum a vývoj

Koncem roku 2023 navštívili Fakultu strojní ZČU dva mladší spolupracovníci profesora Zuheira Barsouma z KTH Stockholm, Department of Engineering Mechanics. Profesor Barsoum je významným evropským expertem v oboru navrhování, zvyšování spolehlivosti a kvality svařovaných konstrukcí. Obdobně zaměřené projekty řeší i Regionální technologický institut, výzkumné centrum Fakulty strojní. „My svařované konstrukce více zkoušíme, a to převážně ve spolupráci s průmyslovými podniky jako je např. ŠKODA TRANSPORTATION, kolektiv kolem profesora Barsouma perfektně zvládá teorii a transfer výsledků výzkumu do praxe,“ konstatuje Miloslav Kepka, vedoucí Zkušebny provozní pevnosti a únavové životnosti, a dodává: "Cílená spolupráce obou pracovišť má proto velkou vzájemnou přidanou hodnotu.“

Image
RTI ZČU

Jeden týden v listopadu a jeden týden v prosinci navštívil Regionální technologický institut Gustav Hultgren z KTH Stockholm. Přivezl s sebou systém Winteria. Tento laserový systém kontroly kvality svařovaných součástí vyvíjí start-up, založený mimo jiné i pracovníky KTH. Systém Winteria lze provozovat v přenosné i robotizované verzi. Gustav Hultgren tento systém a jeho potenciál představil nejprve pracovníkům RTI a posléze v rámci celodenního workshopu i několika pozvaným hostům z průmyslových podniků. Gustav Hultgren pronesl přednášku a představil systém Winteria i v Praze, neboť jeho využití má velký potenciál při hodnocení kvality svarů na ocelových mostech. „A my se v rámci společného projektu s Fakultou stavební ČVUT v Praze zabýváme potenciálem zpevňování svarů ocelových mostů metodou HFMI (High Frequency Mechanical Impact), což je další metoda ze strany KTH Stockholm prosazovaná do praxe,“ doplňuje docent Kepka. Pobyt Gustava Hultgrena na ZČU v Plzni byl financován z prostředků určených na dlouhodobý koncepční rozvoj, podprogram Zahraniční experti.

V rámci programu Academic Career in Pilsen působil koncem roku 2023 v Regionálním technologickém institutu Mehdi Ghanadi, který je též doktorandem profesora Barsouma, podobně jako Gustav Hultgren. Docent Kepka k tomu poznamenává: „Mehdi Ghanadi rozhodně není v oboru svařovaných konstrukcí žádným začátečníkem! Před svým současným působením na KTH Stockholm, pracoval 10 let jako výpočtový pevnostní analytik u firmy VOLVO.“ Mehdi Ghanadi se na KTH věnuje experimentálnímu výzkumu svařenců, vyrobených z plechů různých tlouštěk a společně s pracovníky Zkušebny provozní pevnosti a únavové životnosti realizoval v Plzni únavové zkoušky vzorků, které byly svařeny ve Švédsku a které si nechal do Plzně předem poslat. V této souvislosti přednesl zajímavou přenášku na dané téma.  V rámci studijního pobytu navštívil Mehdi Ghanadi i další zkušebny v Plzeňském regionu, Dynamickou zkušebnu ve VZÚ Plzeň a Mechanickou zkušebnu v COMTES FHT. „Plánujeme společné publikace, případně prezentaci výsledků našeho výzkumu na letošním výročním shromáždění IIW - International Institute of Welding,“ informuje vedoucí zkušebny Miloslav Kepka.

Oba programy pomáhají při navazování kontaktů a osobního přátelství se špičkovými evropskými vědci a jejich týmy. Rozvíjející se spolupráce výzkumníků z Regionálního technologického institutu a z KTH Stockholm je jedním z vydařených příkladů.

Zdroj: Západočeská univerzita v Plzni