První workshop mezinárodního projektu Prevence poruch pánevního dna

Workshop spojil týmy výzkumníků z Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg, Západočeské univerzity a Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy. Zaměřil se na prevenci poruch pánevního dna. Na začátku prosince se tito výzkumníci setkali s potenciálními uživateli nového inovativního systému, aby společně identifikovali jejich potřeby.
Výzkum a vývoj

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara hostila 5. prosince workshop bavorsko-českého projektu Prevence poruch pánevního dna. Tento projekt navazuje na téměř dvacetiletou spolupráci ústavu Nové technologie – výzkumné centrum s Lékařskou fakultou v Plzni Univerzity Karlovy a tři úspěšné bavorsko-české projekty spolupráce s Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg v oblasti porodnictví a zdraví pánevního dna.

Určité problémy s pánevním dnem postihují během jejich života až 40 % žen. Tyto problémy mají různé příčiny jako například genetické predispozice, změny v pojivové tkáni, nadváhu, stárnutí či porody přirozenou cestou. Poruchy pánevního dna narušují kvalitu života, negativně ovlivňují sociální a osobní aktivity žen a mají i negativní dopad na duševní zdraví. Jejich léčba představuje významnou ekonomickou zátěž. Aktéři mezinárodního projektu proto usilují o zvýšení povědomí o poruchách pánevního dna a chtějí vytvořit neinvazivní systém pro cvičení svalů v oblasti pánve. Tento systém bude založený na objektivních klinických datech a pokročilých simulačních technologiích a díky tomu bude poskytovat relevantní zpětnou vazbu.

Image
projekt poruchy pánevního dna

V dopolední sekci workshopu se mezioborový tým projektu, tvořený zástupci Západočeské univerzity v Plzni (Nové technologie – výzkumné centrum, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara), Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy a Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg, seznámil s ateliéry Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara. Následovala diskuze, jejímž cílem byla definice nejdůležitějších vlastností výše uvedeného neinvazivního systému.

Jelikož bylo zjištění uživatelských potřeb klíčovým cílem workshopu, byli na odpolední sekci pozváni hosté a potenciální uživatelé z nejrůznějších oblastí od studentek zdravotnických oborů a vysokoškolských pedagogů přes fyzioterapeutky po zástupkyně inovačních klastrů a agentur. Vášnivá diskuze účastníků workshopu splnila svůj účel a poskytla projektovému týmu důležité informace pro další směřování projektu. Všem účastníkům workshopu děkujeme a těšíme se na příští setkání.

Stejný workshop zaměřený na sběr uživatelských potřeb bude v roce 2024 uspořádán v Regensburgu.

Projekt č. BYCZ01-014 s názvem „Prevence poruch pánevního dna“ je realizován v rámci programu INTERREG Bavorsko – Česko 2021-2027. Jeho realizace je podporována finančními prostředky Evropského fondu regionálního rozvoje (80 % nákladů) a státního rozpočtu ČR (10 %).

Image
projekt poruchy pánevního dna