Přijímají se nominace na Cenu hejtmanky Plzeňského kraje za záchranu života 2021

Každoročně vyhlašuje Plzeňský kraj Cenu hejtmanky za záchranu života, kam mohou obyvatelé kraje nominovat ty, kteří jakýmkoli způsobem pomohli při záchraně života člověka. 
Místo pro život

Nominace lze zasílat poštou i emailem na krajský úřad do 28. února 2022. Ocenění pak převezmou z rukou hejtmanky Ilony Mauritzové speciální pamětní medaili, pamětní list a šek na 10 000 Kč.

"Život dokáže napsat velmi překvapivé příběhy. My sami jsme někdy jejich hrdiny, aniž bychom si to uvědomili nebo přáli. V jednom okamžiku se na stejném místě sejde člověk, který bojuje o život, s někým, kdo bez váhání zasáhne a v tom zásadním okamžiku boje mu podá pomocnou ruku. Takoví lidé si zaslouží naše velké poděkování a jsem velmi ráda, že mohu některé z nich poznat osobně," říká hejtmanka Plzeňského kraje Ilona Mauritzová.

Nominace na Cenu hejtmanky Plzeňského kraje za záchranu života 2021 lze zasílat na vyplněném kuponu (ke stažení v příloze) na adresu

          Plzeňský kraj
          Cena hejtmanky
          Škroupova 18
          306 13 Plzeň

nebo emailem na

          cenahejtmana@plzensky-kraj.cz

do 28. února 2022. V nominaci je kromě popisu výjimečného činu třeba uvést kontakt – jméno, příjmení, adresu, telefon, popř. email na nominovaného i na navrhujícího.

Z došlých nominací budou vybráni ti, kteří na území Plzeňského kraje neváhali poskytnout první pomoc a přivolat záchranku a tím přispěli k záchraně lidského života.

Cenu hejtmana Plzeňského kraje 2021 předá hejtmanka Ilona Mauritzová, až to dovolí současná epidemiologická situace.

Zdroj: Plzeňský kraj 

Image
Mauritzova hejtmanka