Pracovní setkání k tématu „Inteligentní výrobní systémy“

Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s., ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni připravila cyklus pracovních setkání zaměřených na téma „Inteligentní výrobní systémy“ (IVS). Jejich cílem je prohloubit poznání potřeb a možností pro rozvoj v tématu IVS v Plzeňském kraji. Výstupy z pracovních setkání budou mimo jiné poskytnuty relevantním ministerstvům ČR jako jeden z podkladů pro plánování výzev v programech na podporu výzkumu, vývoje a inovací v ČR. Jednotlivá pracovní setkání se budou konat online v termínech 29. dubna, 27. května a 10. června 2021, vždy od 14 do 15:30. Jako účastníci jsou zváni zástupci z krajských inovačních platforem, výzkumných organizací, univerzity, inovačních firem a podpůrných organizací. Máte-li o téma zájem a chcete se setkání zúčastnit, kontaktujte Ing. Jana Naxeru, naxera@rra-pk.cz, tel. 602 544 375, který Vám poskytne další informace k akci. Cyklus pracovních setkání je pořádán v rámci projektů Smart akcelerátor II Plzeňského kraje a Chain Reactions.

Jejich cílem je prohloubit poznání potřeb a možností pro rozvoj v tématu IVS v Plzeňském kraji. Výstupy z pracovních setkání budou mimo jiné poskytnuty relevantním ministerstvům ČR jako jeden z podkladů pro plánování výzev v programech na podporu výzkumu, vývoje a inovací v ČR.

Jednotlivá pracovní setkání se budou konat online v termínech 29. dubna, 27. května a 10. června 2021, vždy od 14 do 15:30.

Jako účastníci jsou zváni zástupci z krajských inovačních platforem, výzkumných organizací, univerzity, inovačních firem a podpůrných organizací. Máte-li o téma zájem a chcete se setkání zúčastnit, kontaktujte Ing. Jana Naxeru, naxera@rra-pk.cz, tel. 602 544 375, který Vám poskytne další informace k akci.

Cyklus pracovních setkání je pořádán v rámci projektů Smart akcelerátor II Plzeňského kraje a Chain Reactions.

logo IVS 3_2