pozvánka na akci "Energy Storage system"

Na podzim pokračují další akce ze série česko- bavorských odborných setkání v oblasti udržitelných inovací. Firmy, zástupci univerzit a další zainteresovaní aktéři budou společně diskutovat o inovativních řešeních v oblasti energetické soběstačnosti.  
Výzkum a vývoj

Termín: 13. října od 15 do 17 hodin

Místo: Vědeckotechnický park Plzeň

Svá inovativní řešení představí představí dva úspěšné start-upy:

Pinflow energy storage, s.r.o. - český start-up, který vyvíjí a vyrábí bateriová úložiště energie na bázi vanadové redoxní průtočné baterie.

Ostermeier H2drogen Solutions - bavorský start-up, který vyvinul modulární elektrolytickou baterii umožňující menším obytným jednotkám, středním komerčním společnostem nebo hotelům delší dobu skladovat přebytečnou energii ve formě vodíku a přeměnit ji zpět na elektřinu (a teplo). V soutěži Energie Start-up Bayern 2020 byl start-up vybrán odbornou porotou jako jeden z 15 nejlepších energetických start-upů.

Pro registrované účastníky je akce zdarma. Akce proběhne v anglickém jazyce.

Přihláška stručný program najdete ZDE.

 

Akci pořádá IHK Regensburg, Západočeská univerzita v Plzni a Bezirk Oberpfalz.