Mezinárodní letní jazyková škola / 10.–28. 7. 2023

Na Ústavu jazykové přípravy ZČU se letos uskuteční už 33. ročník Mezinárodní letní jazykové školy, a to v termínu od 10. do 28. července.

V nabídce jsou kurzy portugalštiny, němčiny, angličtiny, italštiny, francouzštiny, ruštiny, španělštiny a také češtiny pro cizince, a to jak obecného, tak profesně zaměřeného jazyka, ve všech jazykových úrovních. Letní škola je určena pro zájemce různého věku – pro žáky základních škol, studenty středních a vysokých škol i pro širokou veřejnost. Kurzy jsou v délce jednoho, dvou nebo tří týdnů, přičemž v některých z nich se vyučuje pouze odpoledne nebo dopoledne.

Letošními novinkami v nabídce kurzů Mezinárodní letní jazykové školy jsou týdenní kurzy portugalštiny, arabštiny a perštiny. Dobrou zprávou pro všechny je, že jsme ceny zachovali stále stejné!

Podrobné informace zájemci najdou na webu www.isls.zcu.cz, jehož prostřednictvím mohou také podat přihlášku. Uzávěrka je 19. května.

Kontakt: Bc. Daniela Kopřivová / dkoprivo@ujp.zcu.cz / 735 713 895

Image
ZČU
Letní škola čar a kouzel

Příměstský vzdělávací tábor s Faktcooltou pedagogickou / 17.–21. 7. 2023

Fakulta pedagogická ZČU se ve spolupráci s fakultním spolkem Přestávka rozhodla zopakovat velký úspěch loňského ročníku tábora s FPE a v rámci výročí ¾ století vysokoškolského vzdělávání učitelů v Plzni připravila 2. ročník příměstského tábora. Ústředním tématem letošního ročníku je Letní fakulta čar a kouzel.   Konat se bude v budově FPE na Klatovské třídě, a to v termínu od 17. do 21. července. Děti ve věku od 8 do 14 let se mohou těšit na pestrý celodenní program plný magických zážitků, kouzelného poznávání a objevování, netradičních her a pokusů, připravených studenty FPE, kteří budou zastávat roli lektorů. Program bude zahrnovat nejen běžně vyučované předměty od jazyků přes tělocvik, přírodovědné a humanitní obory až po výtvarnou a hudební výchovu, ale také mnoho volnočasových aktivit. Kapacita je 20 účastníků.

Bližší informace zájemci najdou na webu fakulty.

Kontakt: Michal Švec / dvpp@fpe.zcu.cz / 722 089 342

JuniorFEL / 28. 8.–1. 9. 2023

Šestnáctý ročník letní školy elektrotechniky JuniorFEL je určen pro žáky 2. stupně základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, kteří mají základní znalosti z fyziky a především se zajímají o elektrotechniku a elektroniku.

„Letošní ročník přináší rozšíření aktivit na celý den. Vybraným zajímavým oblastem elektrotechniky a elektroniky se tak účastníci budou věnovat od 8 do 16 hodin,“ přibližuje novinky Jaroslav Fiřt z organizačního týmu. Účastníci tak budou mít zajištěný také oběd.

Rozšířením času akce vznikne více prostoru na všechny stávající činnosti a přibydou i nová témata – účastníci prozkoumají světelnou techniku a spektrum světelných zdrojů, vyrobí si magneticky ovládané figurky nebo si vyzkouší zapojení světel a jejich ovládání z více míst. Všechny čeká také obnovený slavnostní závěr – promoce s předáním diplomů, a to za účasti partnerů akce i rodičů.

JuniorFEL se letos se bude konat tradičně v závěru prázdnin v termínu od 28. srpna do 1. září. Tematicky bude navazovat na předchozí ročníky – během jednoho týdne se zájemci dozví, co je elektřina, jak vznikají blesky, jak si mohou vytvořit a zapojit elektrický obvod nebo co pohání tramvaje a trolejbusy. Všichni si také vyzkoušejí naprogramovat robota a poměří své síly při výrobě elektřiny.

Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím webových stránek juniorfel.zcu.cz, a to až do 30. dubna. Potvrzení o konání akce a závazné přihlášky pak účastníci obdrží během května.

Kontakt: Ing. Jaroslav Fiřt, Ph.D. /  firt@civ.zcu.cz / junior@fel.zcu.cz / 377 634 229

Image
ZČU
Letní dětská škola FEL Tachov / 28. 8.–1. 9. 2023
Podzimní dětská škola FEL Klatovy / 26.–27. 10. 2023

Už potřetí připravila Fakulta elektrotechnická (FEL) ve spolupráci se středními školami v regionu a za podpory Plzeňského kraje dva běhy letní školy pro žáky 5. až 9. tříd ZŠ nebo primy až kvarty víceletých gymnázií se zájmem o elektrotechniku.

V prostorách Střední průmyslové školy v Tachově se od 28. srpna do 1. září účastníci pod vedením pedagogických pracovníků FEL a odborného lektora seznámí srozumitelnou a hravou formou se základními poznatky a zajímavostmi v oborech elektrotechnika a elektronika – dozví se, jak fungují chytré oděvy, jak se staví a programují stavebnice Lego nebo jak se řídí výroba nejen elektrotechnických produktů. Naučí se vyrobit elektronickou vlaštovku a poslední den týdne se podívají, jak to vypadá v laboratořích Fakulty elektrotechnické ZČU.

Kratší program sestavený z vybraných aktivit se pak uskuteční také během podzimních prázdnin v budově Střední průmyslové školy v Klatovech.

Přihláška na obě školy je dostupná na webu fakulty.

Kontakt: Bc. Martina Nováková / tel.: 377 634 011 / e-mail: novakmar@fel.zcu.cz

Image
ZČU
Campo Arduino / čtyři běhy v červenci a srpnu

Katedra kybernetiky Fakulty aplikovaných věd na letošní rok připravila 11. ročník kybernetického soustředění Campo Arduino. Kemp robotiky, při němž se účastníci seznámí s jednoduchými úlohami na vybrané robotické stavebnici, je určen žákům 2. stupně základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a studentům středních škol. Pro letošní rok nově chystáme úlohu, v níž bude cílem robota pamatovat si a následně opakovat dráhu, kterou předtím projel pod vedením člověka. Katedra kurz pořádá ve spolupráci s Plzeňským krajem v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji. Soustředění se uskuteční v červenci v Domažlicích a v Klatovech a poté ve dvou srpnových termínech přímo v budově Fakulty aplikovaných věd v Plzni.

Domažlice – Gymnázium J. Š. Baara: 10.–14. 7. 2023
Klatovy – Střední průmyslová škola Klatovy: 17.–21. 7. 2023
Plzeň 1 – Fakulta aplikovaných věd ZČU: 7.–11. 8. 2023
Plzeň 2 – Fakulta aplikovaných věd ZČU: 21.–25. 8. 2023

Podrobné informace a přihlášku najdou zájemci na webu campoarduino.zcu.cz.

Kontakt: Ing. Miroslav Jiřík, Ph.D. / mjirik@kky.zcu.cz  / 377 632 569

 

Campo Lampone / 28. 8.–1. 9. 2023

Katedra kybernetiky Fakulty aplikovaných pořádá 6. ročník letního kybernetického soustředění vyšší úrovně Campo Lampone, které proběhne od pondělí 28. srpna do pátku 1. září v budově fakulty v kampusu ZČU na Borských polích. Určeno je pro ty, kdo už mají zkušenosti s programováním například z kurzu Campo Arduino a jsou schopni pracovat samostatněji. Na Campo Lampone se programuje v jazyku Python, přičemž letošní úloha bude více kompetitivní než v předešlých letech. Účastníci si vyzkoušejí řešení robotické úlohy, využívat budou umělou inteligenci. Kurz je určen pro dvacet účastníků. Vybráni budou chronologicky podle data zaslané přihlášky.

Bližší informace a přihláška jsou k dispozici na webu campolampone.zcu.cz.

Kontakt: Ing. Petr Neduchal / lampone@kky.zcu.cz / 377 632 145

 

 
MechCamp / 30. 8.–1. 9. 2023

Studenti a studentky středních škol se zájmem o matematiku a fyziku se mohou hlásit na letní školu MechCamp, kterou pořádá katedra mechaniky Fakulty aplikovaných věd. Šestý ročník proběhne v prostorách fakulty od 30. srpna do 1. září. V programu ani letos nebudou chybět mechanika tekutin, dynamika a kompozitní materiály. „Obsah MechCampu bude orientován na tvůrčí práci v oblasti mechaniky, a to s využitím komerčních programů i vlastních implementací jednoduchých modelů. Tradičně se mohou účastníci těšit také na prohlídku laboratoří mechaniky,“ říká člen organizačního týmu Radek Bulín.

Účast je zdarma, ale vzhledem k omezené kapacitě je nutné se zaregistrovat do 30. června na webu mechcamp.zcu.cz.

Kontakt: Ing. Radek Bulín, Ph.D./ rbulin@ntis.zcu.cz / tel.: 377 632 386

 

NanoCamp / 28.–30. 8. 2023

Katedra fyziky Fakulty aplikovaných věd připravuje 4. ročník letní školy aplikované fyziky NanoCamp, a to v termínu od 24. do 26. srpna. Účastníci se dozví, kde všude se využívají nové nanostrukturní materiály s unikátními vlastnostmi, a seznámí se s tím, jak se tyto materiály navrhují, experimentálně připravují a analyzují. Vyzkouší si přípravu tenkovrstvých materiálů atom po atomu pomocí plazmových technologií, prozkoumají vlastnosti připravených materiálů pokročilými analytickými metodami a získají představu o možnostech a výzvách současné materiálové vědy a aplikované fyziky.

Podrobné informace jsou dostupné na webu kfy.zcu.cz/nanocamp

Kontakt: Ing. Jiří Rezek, Ph.D. / jrezek@ntis.zcu.cz / 723 175 039

 

 
GeoCamp / 28.–30. 8. 2023

Letní škola GeoCamp, jejíž 3. ročník připravila katedra geomatiky Fakulty aplikovaných věd, proběhne od 28. do 30. srpna a zájemcům z řad středoškoláků, žáků 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií představí základy geografických informačních systémů, bezpilotní létání, mentální mapování nebo třeba tvorbu plánu vybraného podlaží budovy FAV. V plánu je i orientační běh kampusem ZČU. Mezi hlavní lákadla letošního ročníku bude patřit i mobilní planetárium.

Bližší informace zájemci najdou na webu kgm.zcu.cz/geocamp.

Kontakt: doc Ing. Karel Janečka, Ph.D. / kjanecka@kgm.zcu.cz / 377 639 209


 

 

ArtCamp / 10.–28. 7. 2023

ArtCamp už téměř dvacet let nabízí všem uměleckým nadšencům možnost rozvinout své nadání nebo se připravit k přijímacím zkouškám na umělecké vysoké školy, a to v kreativním prostředí plném uměleckých osobností a pedagogů umění z České republiky i ze zahraničí. V letošním roce ArtCamp proběhne během tří týdnů od 10. do 28. července.

Sutnarka v rámci letní školy poprvé otevírá kurzy virtuální reality, herní tvorby nebo kreslené a loutkové animace, vrací se ale i oblíbené stálice z minulých let – design interiéru, fashion design, design šperku, figurální kresba, analogová i digitální fotografie nebo grafický design. Účastníci budou mít také příležitost vyzkoušet si i několik netradičních a ojedinělých technik, jako například japonský tisk na textil technikou katazome nebo kyanotypii – alternativní způsob a jednu z prvních technik tisku fotografií na papír, látku nebo dřevo. V nabídce je více než 40 kurzů, vhodných pro všechny příznivce umění od 15 let, včetně středoškolských studentů, kteří se chtějí připravit na talentové zkoušky.

Image
ZČU

I letos ArtCamp přivítá několik zahraničních hostů. Zmíněné tradiční japonské techniky barvení látek přírodními pigmenty představí umělkyně Shizu Ara, renomovaný polský grafický designér Ryszard Kajzer povede kurz zaměřený na tvorbu plakátu, belgický umělec Bart van Dijck účastníky pozve do světa arteterapie a rituálů. Pokročilí účastníci budou tvořit umělecké šperky v rámci masterclass se slovenskou umělkyní Kristýnou Španihelovou. Z českých hostů pozvání přijali storyboardista Mirek Moc, hudebník a skladatel Matouš Hejl nebo výtvarnice Libuše Vendlová.

 „ArtCamp může pro účastníky představovat pobavení a relaxaci, vítaný aktivní odpočinek nebo také možnost rozšíření obzorů v rámci různých profesí či vlastního uměleckého zaměření. Účastníci si mohou koncipovat své letní studium v délce jednoho až tří týdnů i podle jazykových preferencí,“ vysvětluje umělecký ředitel a zakladatel letní školy ArtCamp Josef Mištera.

Provozní ředitelka ArtCampu Lenka Kodýtková upřesňuje: „V letošním roce nabízíme vedle novinek jako je modelování, zvuková tvorba či hlubotisk i řadu pravidelných kurzů v novém pojetí – například design, digitální fotografii, keramický design nebo ilustraci. ArtCamp 2023 přivítá hostující umělce z Česka, Slovenska, Polska, Belgie a Japonska.“

Výuka bude probíhat vždy od pondělí do pátku mezi 9. a 16. hodinou v ateliérech a učebnách Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara v kampusu ZČU na Borských polích v Plzni. Jeden z kurzů zaměřených na design interiéru účastníky zavede i do dílen v kreativní zóně DEPO2015, masterclass digitální fotografie se odehraje v prostorách pražského Centra současného umění DOX. K dispozici bude potřebné technické vybavení i základní materiál.

Přihlášky fakulta přijímá do 31. května 2023. Podrobné informace k letní škole ArtCamp i přihlašovací formulář najdou zájemci na webu letní školy.

Kontakt: PhDr. Lenka Kodýtková / lkody@fdu.zcu.cz / tel. 723 089 832

Homo Economicus / 10.–14. 7. 2023

Fakulta ekonomická zve zájemce z řad žáků základních a středních škol na 12. ročník letní školy Homo Economicus, která se bude konat od 10. do 14. července 2023. Po úspěchu předchozích ročníků proběhne letní škola paralelně: v prostorách fakulty v plzeňském kampusu na Borech a současně v Karlovarském kraji na pobočce v Chebu.

V rámci týdenního programu na zájemce čeká soubor přednášek na téma „Nástrahy marketingu – necháte se nachytat?“. Účastníci se dozvědí zajímavosti z oblasti, se kterou se děti i dospělí setkávají ve svém každodenním životě, aniž by si tuto skutečnost uvědomovali. Letní škola jim pomůže téma více pochopit a prozkoumat. Zabývat se budou například reklamou, značkou produktů/firem, strategií tvorby ceny nebo segmentací zákazníků. Účastníci zakončí kurz slavnostní promocí v pátek 14. července 2023.

Uzávěrka přihlášek je 30. června 2023. Bližší informace zájemci najdou na webových stránkách lsfek.zcu.cz.

Kontakt Plzeň: Zuzana Marie Hladká / lsfek@fek.zcu.cz / 377 633 025
Kontakt Cheb: Romana Kočvarová / 
lsfek@fek.zcu.cz / 377 633 513

BootCamp / 4.–8. 9. 2023

Katedra informatiky a výpočetní techniky Fakulty aplikovaných věd ve své letní škole BootCamp opět přivítá své nově nastupující studenty, kteří nemají ze střední školy zkušenosti s programováním. Toto týdenní programovací soustředění se bude konat dva týdny před začátkem zimního semestru. Studenti se během něj zúčastní přednášek o teorii programování a budou řešit programátorské úlohy, což jim usnadní nástup do prvního ročníku bakalářských studijních programů na Fakultě aplikovaných věd.

Přihlášky fakulta přijímá do 11. srpna. Informace a formulář pro registraci zájemci najdou na webu bootcamp.fav.zcu.cz.

Kontakt: doc. Ing. Libor Váša, Ph.D. / lvasa@kiv.zcu.cz / 608 968 687

 

Letní škola Univerzity třetího věku ZČU

Během tří týdnů od 10. do 28. července se vždy od úterý do čtvrtka bude konat Letní škola Univerzity třetího věku. Posluchačům nabízí možnost strávit část léta inspirativními exkurzemi, přednáškami a dalšími aktivitami.

 „Letos plánujeme únikovou hru, při které naši posluchači a posluchačky procvičí paměť, účastníci se mohou těšit také na jógu a cvičení Qi Gong (čchi-kung) a samozřejmostí jsou i zajímavé exkurze,“ přibližuje letošní program vedoucí Univerzity třetího věku ZČU Magdalena Edlová.

Více informací zájemci včas najdou na webu u3v.zcu.cz.

Zdroj: tisková zpráva ZČU v Plzni