Podpora talentů

V Plzeňském kraji je velké množství organizací, které svými aktivitami podporují rozvoj talentů.
Vzdělání

ZASTŘEŠUJÍCÍ ORGANIZACE PODPORY NADÁNÍ

1. Krajská síť podpory nadání

Krajské sítě podpory nadání nabízejí systematické a kvalitní aktivity a služby pro kognitivně nadané, pedagogy, rodiče a další zúčastněné s využitím regionálních kapacit a zdrojů.

Krajská síť podpory nadání v Plzeňském kraji 

Organizace zapojené do Krajské sítě podpory nadání

Soutěže

Podpora pro rodiče

Podpora pro pedagogy

Kalendář akcí pro nadané v ČR

Aktuality

2. Menza ČR

Web určený nadaným dětem, jejich učitelům a rodičům, jehož zřizovatelem je Mensa ČR. Zde najdete kontakty na subjekty ve svém okolí a také přehled připravovaných aktivit Menzou ČR po celé republice. 

Pro učitele

Pro rodiče 

ilustrační - talent 2

POPULARIZACE VĚDY A PODPORA TALENTŮ

V Plzeňském kraji velmi dobře fungují organizace, které se o nadané žáky a studenty starají a nabízejí jim širokou paletu různých kroužků a aktivit pro jejich rozvoj. Mezi tyto organizace zejména patří:

1. Krajský úřad Plzeňského kraje 

2. Západočeská univerzita v Plzni 

Bav se vědou - ZDE

Dětská univerzita ZDE

Dětská technická univerzita ZDE

JuniorFel ZDE

ScieneceFell akademie ZDE  a Facebook

Dny vědy a techniky ZDE 

Noc vědců ZDE

3. LF UK Plzeň

4. Techmania Science Center 

5. Správa informačních technologií Města Plzně (SIT MP

SIT-Port ZDE

Centrum robotiky ZDE

6. Společnost nvias 

7. SVČ Radovánek 

Soutěže 

Facebook

Krajský parlament dětí a mládeže 

8. Muzeum města Plzně

9. Akademie nadání, Plzeň

10. Středisko služeb školám, Plzeň

PODPORA TALENTŮ NA VŠ

1. Západočeská univerzita Plzeň

Motivační systém ZČU je nástrojem ke zintenzivnění aktivit v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a podporuje excelenci ZČU

Specifický VŠ výzkum

  • Studentské grantové soutěže 
  • Studentské vědecké konference

Tvůrčí činnost na ZČU 

Stipendijní programy pro studenty jednotlivých fakult na podporu výzkumu a vývoje:

FST 

FAV

FEL - Sponzoring

FPE - Grantové programy pro studentySVOČ

FDU - Studentské granty, Aktuality

FEK

FF

FZS

 

2. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni

 Stipendijní programy pro studenty 

  • Stipendium za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, výsledky přispívající k prohloubení znalostí
  • Stipendium na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního předpisu 

Biomedicínské centrum

  • Zapojení nadějných a talentovaných studentů do výzkumných programů Biomedicínského centra prostřednictvím SVOČ 

Centrum nabízí doktorské studijní programy v biomedicínských oborech v přímé návaznosti na výzkumné programy centra s využitím nejmodernější infrastruktury a v interdisciplinárních týmech.