Plzeňský kraj podpoří inovační projekty

Nový dotační titulu má podpořit rozvoj inovačního ekosystému Plzeňského kraje. Tento program vznikl díky projektu Smart Akcelerátor Plzeňského kraje III a jeho klíčové aktivitě Asistence. Dotační program "Příprava strategických projektů RIS3 Plzeňského kraje (2024-2025)" Plzeňský kraj vyhlašuje na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č. 4423/23 ze dne 28. 12. 2023.

Účelem programu je podpořit rozpracování strategických projektů, které jsou v souladu s platnou Regionální inovační strategií Plzeňského kraje tak, aby mohly být v podobě žádosti o podporu podány do relevantní výzvy vhodného mezinárodního / národního / regionálního programu nebo byly v podobě extenzivní projektové fiše připraveny k realizaci z jiných finančních zdrojů (např. místní rozpočty, vlastní prostředky příjemce dotace).

Cílem programu je finančně podpořit přípravu kvalitních a ambiciózních strategických projektů, které mají schopnost svými dopady v regionu způsobit významnou kvalitativní změnu.

Image
Get Smart
 • Alokace programu činí 10.000.000 Kč
 • Minimální výše dotace je stanovena na 100.000 Kč, maximální na 500.000 Kč
 • Dotace je poskytována ve výši max. 85 % celkových způsobilých nákladů projektu.
 • Příjem žádostí bude probíhat průběžně do vyčerpání alokace programu, od 5. 2. 2024 do 31. 3. 2025 prostřednictvím systému eDotace (přímé odkazy níže u jednotlivých titulů).

Dotační program je realizován prostřednictvím dvou dotačních titulů:

Způsobilými žadateli jsou v:

 • DT č. 1 - pouze organizace, které splňují definici výzkumné organizace podle Rámce Společenství a jsou zařazeny na seznamu výzkumných organizací vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR
 • DT č. 2 všechny ostatní právnické osoby vyjma právnických osob způsobilých v DT č. 1, Plzeňského kraje a Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje, obecně prospěšné společnosti.

Administrátorem dotačního programu je Odbor fondů a programů EU Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Kontaktní osoby:

Odborným garantem dotačního programu je Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s., jejíž pracovníci poskytují konzultace k zaměření strategických projektů a jejich souladu s RIS3 strategií Plzeňského kraje.

Kontaktní osoby:

 • Klíčová oblast změn 1 - Lidé pro VaVaI: Mgr. Zuzana Sahulová, tel. 722 913 073, e-mail: sahulova@rra-pk.cz
 • Klíčová oblast změn 2 - Prostředí pro VaVaI: Ing. Jan Naxera, tel. 602 544 375, e-mail: naxera@rra-pk.cz
 • Klíčová oblast změn 3 - Kapacity VaV: Ing. Jan Naxera, tel. 602 544 375, e-mail: naxera@rra-pk.cz
 • Klíčová oblast změn 4 - Inovace: Bc. Kateřina Podaná, tel. 777 085 704, e-mail: podana@rra-pk.cz
 • Klíčová oblast změn 5 - Marketing VaVaI: Mgr. Michaela Jirovcová, tel. 602 208 416, e-mail: jirovcova@rra-pk.cz