Plzeňské podnikatelské vouchery odstartovaly!

Město Plzeň vyhlašuje Plzeňské podnikatelské vouchery, program podpory spolupráce podniků a výzkumných organizací v Plzeňské aglomeraci. Jaké jsou největší novinky? Kdo se může zúčastnit? Jak to funguje?
Podnikání

Podniky se sídlem nebo provozovnou v Plzeňské aglomeraci budou mít možnost požádat o dotaci ve výši až 200 000 Kč na nákup služeb od výzkumných organizací, jejichž výsledky potřebují na plánované inovační aktivity. Poskytovateli těchto služeb mohou být výzkumné organizace z celé České republiky, které jsou zapsány na seznamu MŠMT.

Image
vouchery

Program je podnětem pro podnikatelské subjekty k uskutečnění kontaktu s výzkumnou organizací (VO) jako poskytovatelem znalostí a k navázání či rozšíření vzájemné spolupráce. Firmy mohou využít kapacit, kterými samy nedisponují, zahájit nebo zintenzivnit své inovační aktivity, a zvýšit svůj inovační potenciál.

Podpora se vztahuje na nákup služeb, které zahrnují následující činnosti:

  • Měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování nebo výpočty.
  • Návrhy systémů či jejich prvků, konstrukčních řešení, zařízení, materiálů, metod, technologických postupů nebo hardwaru.
  • Tvorba a vývoj softwaru.
  • Návrhy optimalizace procesů, metod, parametrů nebo použití materiálů.
  • Modelování/simulace procesů, dějů, systémů nebo provozů.
  • Návrhy aplikace nových materiálů, metod, technologických postupů či technologií, softwaru pro produkty či procesy.
  • Design produktů nebo jejich částí.
Image
vouchery
Image
BIC

Novinkou je elektronický příjem žádostí o dotaci.

Příjem žádostí bude probíhat od 1. do 30. září 2022.

Více informací na www.bic.cz/vouchery nebo na stránce Podnikatelské a inovační centrum BIC Plzeň.

 

Zdroj: BIC Plzeň