PLATINN - akcelerační program Plzeňského kraje

Chcete rozvíjet své podnikání a expandovat? Uvítali byste pomoc zkušeného odborníka, který Vám pomůže s rozvojem?  
Podnikání

Díky regionálnímu programu PLATINN zanalyzujete s externím expertem aktuální situaci, odhalíte příležitosti pro rozvoj a získáte pohled zkušeného odborníka pro možná řešení. Vše pouze s minimální administrativní zátěží i náklady z Vaší strany. Spolupráce je založena na osobní bázi s cílem posunout Vaši firmu a produkt celkově o několik příček výš.

PRO KOHO JE PROGRAM URČEN?

 • Malé a střední podniky (MSP) se sídlem nebo provozovnou v Plzeňském kraji.
 • Firmy s vlastním produktem, které chtějí rychleji růst a zvýšit ziskovost, zavádějí náročnější inovace, ale postrádají některé potřebné zkušenosti.

KDO PROJEKT ZAJIŠŤUJE?

 • Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. (dále RRA)

JAK PROGRAM FUNGUJE?

 • Spolu provedeme prvotní analýzu, definujeme problémovou oblast pro expertní pomoc a stanovíme cíle spolupráce s expertem.
 • Vyhledáme pro Vás nejvhodnějšího experta s ohledem na definovanou oblast.
 • Na základě třístranné smlouvy o spolupráci Vám poskytneme 40 hodin expertních služeb!
 • V průběhu spolupráce budeme s Vámi i expertem v pravidelném kontaktu.
 • Po ukončení spolupráce vzájemnou spolupráci vyhodnotíme.
 • Veškeré náklady na služby experta v první fázi uhradíme! Podpora je poskytována v režimu de minimis.

 

KROK PO KROKU  

1. krok (MY a VY)

prvotní analýza a identifikace problémů

výběr příležitostí nebo oblasti pro řešení

specifikace požadavků na experta

oslovení vhodných expertů a výběr konkrétního experta

2. krok (MY, VY a EXPERT)

osobní setkání, stanovení cílů, rozsahu a zaměření spolupráce

3. krok (VY a EXPERT)

40 hodin spolupráce

4. krok  (MY, Vy a EXPERT)

vyhodnocení spolupráce

5. krok (MY a EXPERT)

Vyrovnání finančních závazků

 

TYPICKÉ PŘÍKLADY OBLASTÍ SPOLUPRÁCE:

Organizace                                                  

 • Nástupnictví, inovace firemních procesů a produktů, automatizace, digitalizace apod.                        

Financování

 • Financování růstu, financování výzkumu, vývoje a inovací, finanční plánování apod.

Business development

 • Strategie, vstup na nové trhy, uvedení produktu na trh, vyhledání nových zákazníků, podpora exportu apod.

Spolupráce

 • Vyhledání strategického partnera, vyhledání partnera pro výzkum, vývoje a inovace apod.

 

Zaujala vás nabídka a máte zájem o více informací či zapojení do programu, neváhejte kontaktovat zástupce pro Plzeňský kraj:

Martin Holubec,  +420 724 506 929, holubec@bic.cz 

Obecné informace o platformě Ynovate, profesionální síti na podporu inovací, která nabízí propojení s experty pro potřeby konzultací nebo mentoringu.

Image
podnikání