Pilotáž inkubačního programu Plzeňského kraje úspěšně pokračuje

Pilotáž inkubačního programu, pro kterou bylo na konci června 2021 vybráno 5 začínajících inovačních firem, pokračuje podrobnějšími konzultacemi jejich podnikatelských záměrů.
Strategie RIS 3

Již teď se ukazuje, že individuální přístup, na který je v programu kladen zvláštní důraz, je velmi důležitý. Základní témata, která tvoří věcnou strukturu programu, jsou sice univerzální a debatu o nich je možné zahájit i se všemi účastníky společně, například formou seminářů, zaměření navazujících konzultací se už ale musí hodně lišit podle toho, čím konkrétně se firmy zabývají. Potřeby zákazníků, konkurenci na trhu nebo správné stanovení ceny sice řeší všichni podnikatelé, pro každého to ale znamená něco jiného. Jiné marketingové otázky si klade firma vyvíjející aplikaci pro onkologické pacienty, jiné dodavatel automatických zavlažovacích systémů a jiné výrobce komponent pro velká energetická zařízení. Velmi rozdílné jsou i jejich finanční, technologické či právní problémy. Z probíhajících individuálních konzultací postupně vyplývají specifické potřeby jednotlivých účastníků programu. Podle nich pak senior konzultanti vyhledávají externí experty s odpovídající odborností a zkušenostmi, kteří s nedořešenými částmi podnikatelského plánu v další fázi programu pomohou.

Aktivní práce se začínajícími firmami v rámci pilotáže sice bude probíhat do prosince 2021, její vyhodnocení se ale plánuje až v průběhu roku 2022.

Pilotáž programu ukáže, za jakých podmínek může připravovaná metodika spolupráce konzultantů se začínajícími firmami nejlépe přispět k úspěšnému uskutečnění inovačního podnikatelského záměru.

Foto: ilustrační, Smart akcelerátor Plzeňského kraje II.

Image
ilustrační inkubace