O spolupráci a dalším rozvoji hovořili zástupci města a univerzity

Tradiční setkání představitelů města Plzně a Západočeské univerzity v Plzni se uskutečnilo v minulém týdnu na akademické půdě. Kromě současného rektora Miroslava Holečka se s členy Rady města Plzně sešli také budoucí rektor Miroslav Lávička a kvestor Petr Hofman. Za město Plzeň se setkání zúčastnili primátor Roman Zarzycký, náměstkyně Lucie Kantorová a náměstci Pavel Bosák a Aleš Tolar.
Vzdělání
Místo pro život

„Během jednání jsme hovořili o dosavadní spolupráci a o rozvoji stávajícího partnerství, které má pro obě strany velký význam. Stejně jako město tak i plzeňská univerzita chce růst, budeme v tomto ohledu hledat synergii,“ zhodnotil primátor Roman Zarzycký.

Tématy diskuze byly záměry v rámci konkrétních oblastí, především se zaměřením na majetek, dopravu včetně mikromobility, bezpečnost, na spolupráci v oblasti vzdělávání či popularizace vědy. ak připomněl Miroslav Lávička, který se do čela univerzity postaví 1. března, letos slaví univerzita 75 let od zahájení vysokoškolského vzdělávání v Plzni. Výročí by podle něj mohlo být příležitostí pro společné aktivity a další rozšíření spolupráce s městem Plzní.

Image
ZČU

Zdroj: Město Plzeň

Foto: Martin Pecuch