Nová aplikace přiblíží obyvatelům a návštěvníkům Plzně osudy židovských spoluobčanů v době holocaustu

Vysvětlit a přiblížit nelidské podmínky, ve kterých žili židovští obyvatelé města v době druhé světové války, se snaží nová trasa webové aplikace Příběhy lidí a míst: Plzeň a holocaust na stránkách hry.zazijplzen.eu. Hra vznikla díky spolupráci mezinárodních projektů Zažij Plzeň! a Přepni (se) na historii. Ty zastřešuje Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem, které je součástí Západočeské univerzity v Plzni.  
Místo pro život

Hra nabízí jedno až dvouhodinové putování po stopách holocaustu v Plzni, buď přímo v terénu se svým mobilem, nebo klidně z domova u počítače. Délka trasy závisí na tom, zda účastník pročte a zhlédne všechny doporučené materiály a videa.

Image
ZČU

„Rozhodli jsme se téma židovského holocaustu zpracovat formou příběhů obyčejných lidí,“ přibližuje vizi Tereza Vágnerová, koordinátorka jednoho z projektů. „Dohledali jsme osudy zajímavých osobností spojených s městem, ale přidali jsme k nim ještě fiktivní průvodkyni, pětiletou Evu, která dění kolem sebe komentuje a příběhy propojuje,“ doplňuje. Díky tomu je hra přístupnější i pro menší děti.

Image
ZČU

„Navzdory ponurosti tématu nás hra ohromně bavila. Jsem fakt nadšená, že jsem hravou formou mohla kluky seznámit s touhle důležitou kapitolou dějin,“ děkuje autorkám jedna z uživatelek aplikace, maminka dvou prvostupňových školáků, Martina Petrakovičová. „Mezi úkoly se kluci vždy na střídačku ujali telefonu, aby nás podle mapy navigovali k dalšímu stanovišti. To byla pro ně také podstatná část zážitku.“

Informace a úkoly ve hře jsou ale zajímavé i pro dospělé. Aplikaci mohou navíc využít i učitelé při své výuce. Hra je dostupná zdarma a není nutné ji stahovat, stačí registrace a připojení k internetu. Vzhledem k zaměření projektů je dostupná i v německém jazyce.

„Nejedná se tak úplně o novou hru, spíš novou trasu v aplikaci hry.zazijplzen.eu,“ vysvětluje Lucie Tarabová, ředitelka Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže TANDEM. Veronika Rybová, která má na starosti interaktivní program Zažij Plzeň!, k tomu dodává: „Aplikace vznikla v časech pandemie. Chtěli jsme zajímavým způsobem zpřístupnit lidem město Plzeň i v době, kdy nebylo možné se setkávat a organizovat komentované procházky. Díky spolupráci s týmem projektu Přepni (se) na historii jsme pak natočili v rámci jednoho ze seminářů komentovanou vycházku pro učitele a téma další trasy už bylo jasné.“

 

Image
ZČU

Pokud by zájemcům forma aplikace nevyhovovala, je možné si obě tematické procházky objednat na webu projektu zazijplzen.eu a absolvovat je s průvodkyní. Program Zažij Plzeň! se zaměřuje zejména na česko-německé skupiny, ale je vhodný i pro školní třídy i širokou veřejnost.

 

KONTAKT:

Veronika Rybová

Zažij Plzeň!, Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem
tel.: +420 774 655 368, www.tandem-org.cz
Utváříme společnou budoucnost.

Odkaz na aplikaci „ Příběhy lidí a míst - Plzeň a holocaust “: hry.zazijplzen.eu

 

BACKGROUND:

Kdo je TANDEM?

Plzeňské Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže TANDEM organizačně spadá pod Západočeskou univerzitu v Plzni. Spolu s německou kanceláří je Tandem ústředním specializovaným pracovištěm České republiky a Spolkové republiky Německo pro výměny mládeže a škol mezi těmito dvěma zeměmi. Poskytuje poradenství a podporu institucím a organizacím při realizaci česko-německé výměny mládeže. Realizuje vzdělávací nabídky pro učitele, pracovníky s mládeží a aktéry česko-německé spolupráce.

http://www.tandem-org.cz 

Přepni (se) na historii

„Přepni (se) na historii. Mediální historicko-politické vzdělávání na památných místech v česko-bavorském příhraničí.“ Jde o společný projekt Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem při ZČU v Plzni a Univerzity Pasov se zaměřením na česko-bavorskou regionální historii a mediální vzdělávání.  Projekt je finančně podpořen z prostředků Evropské unie z Cíle EÚS, konkrétně z Programu příhraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014 – 2020.

prepnisenahistorii.cz, denkmaldigital.de

Video z tematické prohlídky „Plzeň a holocaust“: https://www.uni-passau.de/cz/prepnisenahistorii/mediateka/obeti-nacistickeho-teroru

Zažij Plzeň!

Už 10 let pomáhá českým, německým i česko-německým skupinám zažít město jinak. Netradiční a zábavné procházky Plzní představují smysluplný doplněk přeshraničních aktivit pro školní i mimoškolní skupiny z Česka a Německa. Objednat a užít si je ale může kdokoli!

Zazijplzen.eu

erlebepilsen.eu

Aplikace:

hry.zazijplzen.eu / spiele.erlebepilsen.eu (DE verze) / ihry.zazijplzen.eu (UA verze)

Zdroj a foto: tisková zpráva ZČU v Plzni